Att själv utvärdera det arbete man utför torde vara självklart för de flesta. Ibland kan det göras så noggrant som en formell självutvärdering, med krav på inlämning av resultatet till chefer. Även om man inte är så noggranna på din arbetsplats så kan tips för bättre självutvärderingar säkert också komma till nytta för mer informella reflektioner om den egna insatsen på jobbet.

Här bjuder CIO.com på fem sådana tips.

1. Längre perspektiv

Fundera inte bara på det aktuella jobbet när du ändå tar dig tid att reflektera. En självutvärdering är ett bra tillfälle att fundera på sin karriär på längre sikt och om man befinner dig där man vill och/eller borde för tillfället. Om du gör det blir det enklare att prata med din chef om hur det nuvarande jobbet passar in i dina långsiktiga planer.

2. Var ärlig

Försök att svara ärligt på frågor som de här:

  • Vad hade jag kunnat göra bättre i år?
  • Vilka styrkor har jag?
  • Vilka svagheter har jag och hur kan jag åtgärda dem?
  • Hur kan jag ta mer initiativ och bidra mer?

Läs också: Så lyckas du med att utvärdera dig själv

3. Var positiv

Försök undvika att använda din självutvärdering för att gnälla på chefer, företaget du jobbar på, strategier, och så vidare. Försök att tänka i termer av förbättringsområden. Det kan naturligtvis vara på sin plats att vara kritisk mot olika saker, men om man fokuserar på förbättringar av den egna insatsen kanske det inte är så produktivt.

4. Be om hjälp

Det är inte så trovärdigt att komma fram till man är bra på allt. Försök i stället att, som sagt, använda självutvärderingen för att identifiera förbättringsområden. Använd det du kommer fram till som underlag för att be om att få vidareutbilda dig, till exempel gå på en kurs, om det är lämpligt. Ett exempel kan vara att berätta att du har som mål att bli bättre på html 5 och att du tror att en kurs skulle bidra. Man kan även förslå att till exempel ta kontakt med en mentor eller mer frekventa samtal med chefen.

Läs också: 7 saker att se upp med när du byter programmerarjobb


5. Dokumentera dina insatser

Passa på att dokumentera det du har ägnat dig åt sedan den senaste utvärderingen och var så specifik som du kan. Ange fakta som arbetat tid, intäkter och liknande, samt beskrivningar av problem och lösningar.