Om du är CIO så ägnar du med största sannolikhet en hel del energi åt att formulera molnstrategier, till exempel bestämma fördelningen mellan privat och publik molnanvändning. Och så blir du säkert tvungen att förhandla om tjänstenivåavtal (sla:er). Och du kanske även funderar en del på tekniska problem.

Men i själva verket tar den verkliga utmaningen vid när du och dina kollegor ska administrera de molnmiljöer som ni har beslutat om, skriver IDG News.

Läs också: Glöm portabilitet i molnet – det kostar för mycket

Det finns så många möjliga kombinationer av lösningar, till exempel olika hybridlösningar och att använda flera leverantörer av publika molntjänster parallellt. Analysföretaget IDC hävdar till exempel av mer än hälften av alla större företag kommer att köpa tjänster från fler än fem leverantörer av publika molntjänster. Och man kommer att kontinuerligt lägga till, utöka, minska och avsluta användningen av olika tjänster.

Kort sagt, komplexiteten allt detta innebär kräver smart administration.

– Många företag gör misstaget att hantera publika molntjänster på samma sätt som kabel-tv. Man använder det varje månad och betalar sedan i slutet av månaden, säger Dennis Smith, analytiker på Gartner.

Resultatet blir att många upptäcker att de faktiskt betalar mer för it i molnet än när de skötte den i egen regi.

Läs också: Molnet ökar behovet av integration – här är skälen varför

– Molnleverantörer kommer inte att tala om för dig att det finns smartare sätt att använda deras tjänster. Du måste hantera molntjänster på ungefär samma sätt som du hanterade egen it-drift, säger Dennis Smith.

Här är tre viktiga områden för att lyckas med molnadministration:

1. Järnkoll på kostnader

Det här är ett inte ovanligt scenario: Utvecklarna på företaget avslutar arbetsveckan när fredagskvällen närmar sig och de glömmer att stänga av de virtuella servrar som de använt på en molntjänst. Ett sådant här misstag innebär att budgeten för en viss molntjänst kan utnyttjas snabbare än det är tänkt.

Som CIO blir man tvungen att se till att kontinuerligt följa upp hur faktiska kostnader för molnanvändning står sig jämfört med budgeterade kostnader.

2. Planera för kapacitet och resurser

Det är självklart att planera för vilken kapacitet och vilka resurser som behövs. Men det är kanske inte alltid uppenbart att den planeringen är tätt kopplad till lösningar för orkestrering, alltså automatiserade lösningar för att strukturera, koordinera och administrera olika it-komponenter, samt för att tillhandahålla it-resurser (kallas ofta provisioning).

För att lyckas krävs det att skapa mallar för hur det ska se ut, kanske även att utgå från mallar (blueprints) som leverantörer eller andra specialister tillhandahåller.

3. Säkerhet och identitetshantering

Visst, det är jobbigt, men nödvändigt. Säkerhet och hantering av identiteter (behörigheter, åtkomst, etcetera) måste finnas på plats. Precis som för egen it-drift måste det finnas olika regler (policy) för åtkomst i molnmiljöer. Och det behöver finnas lösningar för att kontrollera regelefterlevnad.