Oracle har gott om cash, många kunder och en bred produktportfölj. Det som saknas för att vara en modern it-leverantör i främsta ledet är en riktigt framgångsrik molnverksamhet.

Visst, Oracle har tjänster och kunder även i molnsammanhang. Men för ett företag som är ledande på avancerade, traditionella databaser känns det nog rätt snopet att inte ens spela andrafiol till Amazon på molnmarknaden.

Faktum är att man har fullt upp med att sig upp i kölvattnet bakom Microsoft, Google, IBM, med flera molnleverantörer. Marknadsledaren Amazons intäkter från publika molntjänster motsvarar ungefär de sammanlagda intäkterna för Microsoft, Google och IBM som kommer efter. Därefter kommer Ali Baba och Oracle, skriver IDG News.

Läs också: Glöm portabilitet i molnet – det kostar för mycket

Det ska uppenbarligen bli ändring på det, har man tänkt sig på Oracle. Företaget meddelar dels att man ska anställa tusen nya säljare i Europa, samt Mellanöstern och Afrika, dels att samtliga molntjänster som erbjuds även ska kunna köras rakt av i privata moln, inte bara på Oracles publika molnplattform.

När Oracle meddelar att tusen nya säljare ska anställas i Europa, med omnejd, så är det med ett tydligt fokus på molnet. Och på föryngring och diversifiering. I ett pressmeddelande står det, översatt till svenska, att läsa att man söker ”folk med olika bakgrunder och profiler med mellan två och sex års arbetslivserfarenhet”.

Den här satsningen ska ses mot bakgrund av att de molnrelaterade intäkterna uppgick till 1,4 miljarder dollar, drygt 11,6 miljarder kronor, för det sista kvartalet förra året. Det var en ökning med 66 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Man kan tycka att Oracle står sig väl i jämförelse med Amazon som senast redovisade en kvartalsintäkt på 3,7 miljarder dollar, cirka 30,4 miljarder kronor, för molntjänster. Men då ska man tänka på att Oracles siffror dels inkluderar förvärvet av Netsuite med dess affärssystemstjänster i molnet, dels att de innefattar applikationsinkomster i allmänhet, vilket Amazon inte har.

Oracle verkar i alla fall se framtiden an med tillförsikt:

– Vår molnverksamhet växer otroligt snabbt. Så det är rätt tid nu att få en ny generation med talang till företaget, säger Tino Scholman, Europachef för Oracles molnverksamhet.

Den andra delen av Oracles molnsatsning är att man ska se till att all funktionalitet från företagets publika molnplattform också blir tillgänglig i privata moln. Företagets satsning på privata moln går under benämningen Cloud at Customer.

Läs också: Så undviker du gömda fallgropar på din molnresa

Det här innebär inte bara ett lyft för att bygga privata moln, utan kanske främst för hybridlösningar med både privata och publika lösningar. Det är en strategi som de flesta konkurrenter, förutom Amazon, också har anammat, till exempel Microsoft.

Den här strategin bör passa många Oraclekunder som migrerar till molnet, inte minst till exempel banker, vårdorganisationer och andra som vill hantera data i egna datacenter.

Det som talar emot Oracle i molnsammanhang är troligtvis att man fortfarande i hög grad förlitar sig på en traditionell prismodell vad gäller mjukvara. Om företag migrerar till molnteknik kanske man ser över möjligheterna att även byta till applikationer med mer flexibla prismodeller och lägre priser.