Computer Sweden har i veckan sökt representanter från svenska IBM, som kanske är den mest centrala aktören i Transportstyrelsenhärvan, för att reda ut bolagets roll i det hela. Men IBM är trogen sin strikta mediepolicy, som brukar vara minst sagt fåordig, och det är tydligt att man fortsätter välja tystnadsstrategin.

Läs också: Experterna efter it-skandalen - "Outsourcingen kommer att fortsätta växa"

Kommunikationschefen Lennart Malm säger att bolaget aldrig kommenterar sina kunder, och inte ens de proportioner som Transportstyrelsen nu har tagit får bolaget att ändra sig. Så frågan hur bolaget har uppfyllt sina åtaganden i det aktuella fallet, och exakt hur dessa sett ut, lär få vänta på ett svar.

De kommentarer som lämnas från det svenska huvudkontoret är som vanligt mer i allmänna ordalag av typen:

– När det gäller relationen med våra kunder och tillgång till deras data hanteras detta i kontrakt med tydliga roller och ansvarsområden. Genom hela processen förs en kontinuerlig dialog med respektive kund.

Läs också: It-skandalen hos Transportstyrelsen – detta har hänt

Eller så väljer man att svara i svepande generella termer med det inte helt överraskande budskapet att det är viktigt med it-säkerhetsfrågor.

– Vad gäller datasäkerhet är det något som IBM tar på absolut största allvar och vi följer självfallet lokala lagar och förordningar i samtliga länder vi arbetar. IBM gör löpande stora investeringar i säkerhet, både för oss själva och våra kunder.