Håkan Dahlström tog över som Sverigechef för finska konsultjätten Tieto i april och ersatte därmed Per Johansson, som numera bara fokuserar på sin roll som chef för bolagets verksamhet inom bank- och försäkring. Men liksom sin föregångare alternerar Håkan Dahlström Sverigechefsrollen med det ordinarie uppdraget. Hans huvuduppdrag är att basa över den del som heter Technology Services and Modernization.

Läs också: Evrys och Tietos kamp om miljardaffären med Stockholms stad prövas i rätten

Och Tieto har under de senaste åren tagit för sig rejält i kampen om de nordiska kunderna. Vi har tidigare skrivit om hur koncernchefen Kimmo Alkio med hårda finska nypor vänt skutan till att idag vara en välmående konsultjätte. Och den svenska delen av bolaget fortsätter att visa god tillväxt. I förra veckan redovisades siffror för bolagets andra kvartal. De svenska siffrorna bryts inte ut specifikt i rapporteringen, men det framkommer att Tieto Sverige fortsättningsvis växer mer än koncernen. Den svenska tillväxten inom it-tjänster var under kvartalet 6 procent, och i koncernen som helhet 3 procent.

– Det var ett starkt kvartal, speciellt inom Sverige. Vi har bra tillväxt inom viktiga områden, till exempel inom bank och försäkring som växte med 20 procent, och vi har haft flera år av positiv utveckling i Sverige så det är fantastiskt roligt, säger Håkan Dahlström. 

– Det som också är roligt är att vi får många stora kontrakt inom olika branscher, inte minst energisektorn och offentlig sektor. Att kunna jobba med olika branscher driver verkligen på digitaliseringen. Då pratar vi riktig digitalisering där man tar höjd för nya affärsmodeller och nya processer.

En viktig del av Tietos digitalisering av såväl offentlig sektor som företag stavas så klart molnet. Och här har bolaget nyligen utnämnts av analysföretaget Forrester som en av de främsta europeiska tjänsteleverantörerna av privat moln, där bolagets starka arv på den nordiska marknaden lyfts fram tillsammans med att man har en tydlig och uttalad strategi där det hybrida molnet är i centrum.

– Det är så klart väldigt viktigt. Vi har blivit utnämnda inom området Private Cloud. Vi jobbar främst med hybridlösningar där vi kombinerar publika molnlösningar med privata. Molntjänsterna är i tre delar, public cloud, där kunden inte har någon direkt koll på var datan finns, privata moln samt det vi kallar on-site, där vi kan placera det som behövs ute hos kunden. Det Forrester säger är att vi är en stjärna med vår Private Cloud-lösning, säger Håkan Dahlström.

Vad är det framför allt de lyfter fram?

– Att vi har haft en väl genomtänkt strategi som vi har följt på ett bra sätt och levererat utifrån. Vi tittar inte bara på kapacitetsbehovet utan vi anpassar leveransen efter kunden.

Och för en branschveteran som Håkan Dahlström är utvecklingen mot att samarbeta med flera olika aktörer en av de viktigaste saker som har hänt undre de senaste åren.

– Aktörerna måste kunna samarbeta med varandra på ett helt annat sätt idag än tidigare för att kunna nå en kunds mål. Vi ser ett helt nytt arbetssätt med att jobba i ekosystem, där det är flera parter som hjälps åt och bidrar med det de är bäst på för att uppnå kundens målsättning.
 
Håkan Dahlström på Tieto
Foto: TietoHåkan Dahlström, Sverigechef på Tieto.


Tieto har liksom alla konsultbolag i princip hur många konkurrenter som helst, men de två största är så klart de två andra jättar som tampas om den nordiska marknaden, CGI och Evry. Och om man pratar om att samarbeta med alla så står nog de två bolagen ganska långt ner på listan.

– Jag utesluter ingenting. Vi får ta projekten utifrån de behov som finns, säger Håkan Dahlström, som säger så här om vad som får Tieto att sticka ut i den kampen.

– Vi har en större andel egen programvara än vad många av våra konkurrenter har, kombinerat med en stark industriförståelse. Tack vare den egna programvaran kan vi vara framgångsrika med att skapa nya effektiva lösningar och även bredda oss i olika branscher.

Sverigechefsrollen på Tieto är som sagt lite speciell eftersom den oftast delas med ett annat, så kallat huvuduppdrag. Men Håkan Dahlströms ambition är att Tieto Sverige ska bli mer enat än tidigare.

– Något vi kan göra är att se mer ur ett helhetsperspektiv för vår svenska verksamhet. Jag skulle gärna göra Tieto mer synligt här. Vi har en sådan enorm bredd och borde kunna delta ännu mer i samhällsdebatten nationellt, säger han.

Läs också: Här är nästa stora datacenterprojekt – ska bygga vid kärnkraftverket

Det arbetet ser han som viktigt av många skäl. Inte minst för att sticka ut när man ska locka till sig de hetaste konsulterna.

– Det är oerhört stark konkurrens om medarbetarna. En viktig del av mitt uppdrag är att se till att vi har en attraktiv arbetsplats. Idag räcker det inte bara att man jobbar med svåra och avancerade uppdrag utan det är allt vanligare att medarbetarna vill ha ett högre syfte med det de gör.