Att cheferna är klantskallar är en för enkel förklaring. Likaså att kvaliteten på de nyutexaminerade skulle ha sjunkit. Eller att det är outsourcingens fel.

Det måste finnas mer grundläggande förklaringar till att it-projekt fortfarande misslyckas i hög grad, trots landvinningar inom projektmetoder och andra områden. Det verkar inte spela så stor roll att agila metoder, kontinuerliga leveranser och devops har bidragit positivt på en del företag. Inte heller att det ständigt lanseras nya projektverktyg.

Det finns så klart ett antal orsaker till problemen. De är kända sedan tidigare, men det oroväckande är att flera av dem med högsta säkerhet kommer att växa i betydelse under de närmaste åren.

Först en bred lägeskoll.

Organisationen The Project Management Institute genomför en årlig undersökning av projekt. 2017 Pulse of the Profession bygger på svar från 3 944 deltagare på olika nivåer. Det inbegriper 3 234 projektledare, men även chefer för projektkontor och andra högre chefer. Respondenterna kommer från hela världen, varav 23 procent av projektledarna representerar företag i Europa.

De 200 höga cheferna som deltar i undersökningen anger att hela 28 procent av alla de strategiska projekt som avslutats under det senaste året innan undersökningen bedöms som regelrätta misslyckanden. Intressant nog anger projektledarna att endast 14 procent av projekten som avslutats under det senaste året var misslyckade.

I reda pengar bedöms 9,7 procent av medlen som investeras i projekten ha slösats bort. Det är i och för sig en förbättring jämfört med 12,2 procent under föregående år, men fortfarande anmärkningsvärt.

Varför är det så mycket problem med projekt? När de fler än 3 000 projektledarna i undersökningen får ange tre orsaker så utkristalliserar sig ett tydligt mönster. 41 procent anger förändrade prioriteringar på företaget de jobbar på. 39 procent anger ”inkorrekt kravinsamling”. 36 procent anger förändrade projektmål. Sedan kommer otillräckliga visioner eller mål för projektet, samt dålig kommunikation, båda med 30 procent.

Man kan kanske uttrycka det som att projekt misslyckas för att man inte förstår eller tar reda på vad de ska vara till för. Och man kommunicerar inte.

Så långt projekthantering i stort. Hur ligger det till med it-relaterade projekt?

Det framstående konsultföretaget Pricewaterhousecoopers genomför den årliga undersökningen Global Digital IQ Survey. Årets rapport bygger på svar från 2 216 chefer, bland annat inom it, från 53 länder.

Som hinder för digital transformation nämns främst brist på projektgrupper med de färdigheter som behövs. 63 procent anser att det är ett hinder eller är på väg att bli det. Därefter kommer föråldrad teknik med 61 procent och bristande integration mellan nya och gamla tekniska lösningar med 59 procent.

Allt talar för att det här är problem som kommer att förvärras. Vad gäller de två senare beror det inte minst på att takten för introduktion av nya tekniska lösningar ständigt ökar, samtidigt som gamla lösningar blir kvar.

Vad ska man göra åt problemen? På Computer Swedens systersajt CIO.com ges förslaget att ändra på hur man ser på misslyckanden. Det är OK att misslyckas, så länge man lär sig av att göra det. Och framför allt, det är viktigt att misslyckas snabbt, för att sedan gå vidare.