Det verkar som om Oracle menade allvar när man nyligen berättade om storslagna molnsatsningar. Nu fortsätter man på den inslagna vägen med rejäla uppfräschningar av ett brett utbud av affärssystemstjänster. Bland annat har man putsat på användargränssnitt, mobilitet och visualiseringsfunktioner.

Oracles uppdateringsschema för affärssystemstjänster anger nya versioner två gånger per år och nu är det dags för version 13. Ett av målen är att tjänsterna ska vara jämförbara vad gäller funktioner med motsvarande applikationer som är avsedda för installation hos kunderna. Alltså de traditionella affärssystemen.

I utbudet ingår tjänster för logistik, ekonomi, hr (kallas ”humankapital”) och kundupplevelse. Även om inte Oracle hojtar så mycket om det så är det tydligt att udden med lanseringen är riktad mot affärssystemsjätten SAP och i viss mån mot Salesforces populära kundvårdstjänst.

Den stora utmaningen för Oracle är att locka helt nya kunder, som inte haft företagets traditionella affärssystem. Och det är en utmaning som man enligt den senaste kvartalsrapporten, för kvartalet som avslutades 31 maj, är på väg att övervinna.

Av 868 nya kunder för affärssystemstjänster ska ungefär två tredjedelar ha varit helt nya, alltså inte haft några traditionella affärssystem från Oracle. De här uppgifterna inkluderar inte kunder av Netsuitetjänsterna som förvärvades av Oracle förra året.

En speciellt intressant delmängd av den här kundgruppen är de nya företag som överhuvudtaget aldrig haft något affärssystem. Steve Miranda som är ansvarig för utveckling av applikationer på Oracle hävdar att det finns goda möjligheter att attrahera de här kunderna.

– Innan molnet fanns det höga trösklar för Oracles applikationer, man var man tvungen att ha it-personal och ett datacenter, säger Steve Miranda till IDG News.

Oracle berättar att man har cirka 13 000 kunder som kör företagets applikationstjänster i molnet. Om man räknar in Netsuite ska det vara 25 000. Intäkterna för de här tjänsterna uppgick till 964 miljoner dollar, cirka 7,8 miljarder kronor, under det senaste kvartalet. Det innebär en ökning på 67 procent jämfört med föregående år.

Det ser alltså lovande ut för Oracle vad gäller affärssystemstjänster. Det stora frågetecknet gäller nog företagets image av att vara en gammal dinosaurie som gör sitt yttersta för att lura sina kunder på pengar. Oberoende av om den bilden stämmer eller inte så är det en uppfattning som cirkulerar. Frågan är hur den påverkar försäljningen och om Oracle kan lyckas tvätta bort den.

Och den vidskeplige undrar förstås hur klokt det är att använda versionsnumret 13 för tjänsterna.