Det finns gott om samarbetsverktyg på marknaden i dag och de används flitigt. Vi hittar allt från äldre lösningar som Microsofts Sharepoint, till nyare alternativ som Slack och Atlassians produkter. Under paraplybegreppet samarbetsverktyg kan vi sortera in allt från rena mejllösningar till AI-liknande funktioner. Och en hel del däremellan, till exempel projekthantering.

Syftet med de här produkterna kan verka uppenbart. Men det kanske är värt att fundera på bredden för deras potential, annars är det lätt hänt att bara se dem som alternativ till mejl.

Här tipsar IDG News om sex saker som samarbetsverktyg kan bidra med.

1. Ökad transparens
Eftersom status för både enskilda medarbetares arbetsuppgifter och hela projekt kan synliggöras så kan moderna samarbetsverktyg bidra till transparens på ett enklare sätt än med äldre verktyg.

Det här kan vara till gagn både för företaget självt och för dess kunder och partner. Det är tänkbart att bjuda in externa parter som användare av samarbetsverktygen, vilket underlättar strävanden att skapa en gemensam bild av läget, även på detaljnivå.

2. Krishantering
Ett bra samarbetsverktyg är utmärkt så väl för att planera hur krishantering ska skötas, som att både genomföra övningar och faktiskt hantera kriser. Bara att ha ett enkelt sätt att kontakta alla berörda är värdefullt i sådana här sammanhang. Dessutom finns det ofta verktyg för realtidskommunikation, vilket kan vara viktigt när det bränner till.

3. Snabbfotade projektgrupper
Även om det inte är frågan om regelrätta kriser så kan det brinna i knutarna ibland. Ibland kan det vara värdefullt att snabbt få ihop folk till en specialiserad arbetsgrupp. Det handla om att få tag på både existerande medarbetare och externa krafter. Ett bra samarbetsverktyg hjälper inte bara till med att få tag på folk, utan naturligtvis också med själva samarbetet i projektgruppen.

4. Få snurr på företaget
Ett vanligt hinder för att få fart på nya företag är att lyckas rekrytera rätt medarbetare. Då är förstås samarbetsverktyg intressanta, eftersom de gör det enklare att knyta till sig rätt personer oberoende av var de bor. Om man tar höjd för ett sådant scenario från början blir det med största säkerhet enklare att rekrytera.

5. Problemlösning i fokus
Det är kanske lätt att glömma när ett samarbetsverktyg har blivit en del av ”inredningen” på ett företag, men det grundläggande syftet med att samarbeta är faktiskt att hjälpas åt att lösa olika problem. Så det är naturligtvis också det grundläggande syftet med samarbetsverktyg.

Rätt använda kan samarbetsverktyg bidra till snabbare och bättre problemlösning, tack vare möjligheter för medarbetare att kommunicera med och informera varandra. Så enkelt, och svårt, är det att lyckas med arbetet på ett företag.

6. Sporra de anställda
I Sensei Labs samarbetsverktyg kan man ge användare utmärkelser av olika typer som sedan kan omvandlas till bidrag till välgörenhet. Det finns säkert exempel på inbyggda funktioner även i andra verktyg. Om inte annat kan man kanske skapa diskussionstrådar med positiva budskap.