Det finns en fara att någon först lägger ner stor energi på att planera ett företags it-arkitektur, för att sedan lämna över en storslagen plan till någon annan som ska implementera den, som i sin tur lämnar över ansvaret för att underhålla den. Det innebär en risk för att goda intentioner rinner ut i sanden.

Bekvämlighet, internpolitik och allmän vanskötsel gör att det som en gång var en sammanhängande arkitekturstrategi förvandlas till en ändlös serie av enskilda beslut om varje teknisk komponent. Det gäller att se upp med tecken på att it-arkitekturen är på väg att kollapsa. Ett exempel är att det behövs manuell inmatning av data.

Läs också: 10 tvärsäkra sätt att misslyckas på it-avdelningen

Hur vet man att ett företag går vilse i sina arkitektursträvanden? IDG News presenterar 8 varningstecken.

1. Manuell inmatning
Att man tvingas mata in data manuellt innebär kanske inte den största kostnaden som kommer sig av dålig arkitektur, men det är troligtvis den mest uppenbara. Att hyra in människor som ska fungera som integrationslösningar mellan applikationer är inte bara dyrt, det är en ovärdig arbetsuppgift som leder till felaktiga data och lägger beslag på resurser som skulle kunna användas för att skapa värde.

2. Många fristående lösningar
Att skaffa många enskilda lösningar, till exempel i form av olika applikationer och tjänster, är en populär strategi som går under benämningen ”best of breed”. Men om enskilda avdelningar och individer fastslår smala definitioner av sina arbetsuppgifter så måste varje individ använda så många olika applikationer att det till slut inte blir tid över för att sköta det egentliga jobbet.

Lägger man inte ner en massa tid på att skapa integrationslösningar så får man satsa på manuell inmatning, se punkt 1. Ju fler enskilda lösningar som används, desto större krav på integration och desto fler tekniska plattformar att underhålla. Några följder blir långsammare processer och större krav på utbildning.

3. Redundanta applikationer
Förhoppningsvis löser alla applikationer som används på ett företag affärsproblem. Ju fler gånger man löser ett affärsproblem, desto bättre, eller hur?

Nej. Ändå är det många företag som har flera olika applikationer som gör samma sak. Det kan till exempel bero på att de har överlappande funktionalitet, men också att var och en har unika funktioner. Eller på att ett företag har växt genom sammanslagningar och förvärv.

Vad orsakerna än är till att det finns redundanta applikationer så innebär det att en stor del av kostnaderna för att underhålla dem är att betrakta som rent slöseri. Och så ökar behovet av integrationslösningar. I slutändan innebär det att it-resurser går åt till underhåll, i stället för att skapa värde. Och så ökar licenskostnaderna, liksom behovet av manuell inmatning.

4. Redundanta data
Det händer ofta att flera applikationer behöver tillgång till samma information. Det finns två lösningar på det: låt flera applikationer använda samma databas, vilket inte alltid är möjligt, eller synkronisera flera databaser, vilket kan bli rejält krångligt. Sedan finns förstås lösningen med manuell inmatning...

Läs också: Här är de 9 största interna säkerhetsriskerna på företaget

Att synkronisera databaser är svårt och resurskrävande. Och risken för felaktiga svar på databasfrågor är stor. Och man blir tvungen att skapa en massa gränssnitt mot de olika databaserna eller åtminstone lösningar för export och import av data. Ju fler gränssnitt, desto mer sårbar arkitektur, vilket innebär att den kräver allt mer tid för underhåll, på bekostnad av nyutveckling.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning