De stora leverantörerna upprätthåller en stadig ström av lanseringar av molntjänster. De stora kunderna migrerar sina applikationer till molnet för fulla muggar. Många utvecklare lär sig att bygga applikationer för molnplattformar.

I denna malström av aktivitet börjar en praktisk fråga göra sig hörd allt mer: Hur får man it-verksamhet att fungera riktigt bra i molnmiljöer?

Ett nyckelord i svaret på den frågan är av allt att döma orkestrering. Vad är det?

Orkestrering innebär i korthet att anpassa it-resurser till de applikationer som ska köras på ett smidigt sätt. Det här inbegriper en hög grad av automatisering och skalbarhet på ett flexibelt sätt.

Läs också: Varning för inlåsning i molntjänster när jättar dominerar

Drivkrafterna bakom orkestrering är flera. För det första insikten att det inte är hållbart att fylla på mer fler mänskliga administratörer. Det går för långsamt, blir för dyrt och, inte minst, det blir svårt att rekrytera. Och det passar illa ihop med devopstrenden.

För det andra en storskalig it-drift kombinerad med krav på extrem snabbhet för att förändra den, varav krav på skalbarhet är en följd. För det tredje likformighet, att på ett enkelt sätt vara konsekvent vad gäller hur it sköts.

Alla de här kraven pekar på ett behov av automatisering. Och det ska ordnas med lösningar för orkestrering.

På ett tekniskt plan handlar det idealt om att med en och samma lösning för orkestrering kunna hantera olika sätt att köra applikationer i molnmiljö: ersättning för fysiska servrar, virtuella maskiner, containrar, serverlösa funktioner och säkert ett par varianter till.

Det ökade intresset för orkestrering visar sig på flera sätt bland leverantörerna. Ett exempel är aktivitet kring Kubernetes, en lösning för att distribuera, skala och administrera containerbaserade applikationer.

Ett annat exempel är Microsofts färska förvärv av Cycle Computing som tillhandahåller orkestrering i molnet för beräkningsintensiva applikationer. Microsoft kallar tillämpningsområdet det för ”big computing”, förr i tiden pratade man om ”superdatorer”.

Läs också: Experterna efter it-skandalen - "Outsourcingen kommer att fortsätta växa"

Kubernetes är ett exempel på en specialiserad lösning för ett visst tekniskt område, nämligen containrar. Microsoft förvärv är ett exempel på en specialiserad lösning för en viss typ av tillämpningar. I båda fallen handlar det om en begränsad del av helheten.

Den stora utmaningen under de närmaste åren är tveklöst att ordna orkestrering för olika tekniska lösningar, olika tillämpningsområden och olika molnplattformar under ett paraply. Den leverantör som lyckas bäst med det kommer att skära guld med täljkniv.

Problemet är att det är himla knepiga grejer att få till.