Sedan ett drygt år tillbaka säljer den svenska startupen Lexplore sin screeningtjänst för att upptäcka dyslexi till skolor och kommuner.

– Vi har redan kommit upp i drygt tio kommuner, en del rektorer köper också in tjänsten till just sin skola, säger Fredrik Wetterhall, vd på det två år gamla bolaget.

Metoden går ut på att barnens ögonrörelser följs av en så kallad eyetracker från det svenska företaget Tobii. Rörelserna analyseras sedan av den mjukvara som Lexplore tagit fram.

Läs också: Svenska företag redo ösa pengar över AI

– Det vi arbetar med är mjuvaruutveckling och maskininlärning som vi baserar på forskning kring dyslexi från Karolinska Institutet. Den har bedrivits i 25 år så det finns data sedan 90-talet, även om ögonrörelserna spelades in på annat sätt då.

Och nu tar Lexplore klivet ut i världen. Redan i september börjar man marknadsföra sina tjänster i USA och senare i år i Storbritannien.

Varför tar ni klivet redan nu när ni bara har haft tjänsten ute i ett år i Sverige?

– Vi tycker att vi kommit igång bra i Sverige. Att vi nu etablerar oss i USA och Storbritannien är för att vi vill se till att ingen annan kommer före oss. Och med engelska kommer vi ganska långt. Ännu har vi inte sett till någon som gör det vi gör men vi vill inte släppa ifrån oss vårt försprång.

De konkurrenter som finns i dag är snarare manuella tester som görs med papper och penna och där man testar olika delar av läsningen enligt Fredrik Wetterhall.

– Men de sätts ofta in sent och tar lång tid att genomföra. Vår metod tar bara några minuter och är lika för alla.

dyslexi
Bilden visar en ögonrörelseinspelning av en elev med hög risk för dyslexi. Cirklarna är ”fixationspunkter” (där ögat stannar för att inhämta information) och ju större cirklar, desto längre stund har ögat stannat till.

Att ögonen avslöjar dyslexin betyder inte att dyslexin i sig är kopplad till någonting i ögonen. Hur blicken löper visar däremot hur hjärnan behandlar texten kognitivt. Förutom att identifiera barn som ligger i riskzonen för dyslexi kan metoden därför också användas för att följa upp de elever som identifierats för att se att den hjälp de fått fungerar för dem.

– Vi kan utvärdera dem och se om deras läsning förändrats efter att de fått stöd. På så sätt kan vi se om den hjälp de får har någon effekt, säger Fredrik Wetterhall.

För att just undvika missförstånd som florerar kring att dyslexi har med ögonen eller synen att göra bytte bolaget nyligen namn från Optoplexia till Lexplore.

Läs också: Biohackare har lyckats gömma skadlig kod i en dna-sträng

– Vi kände att det var viktigt eftersom det är något som vi bestämt tar avstånd ifrån och inte ville skulle förknippas med oss när vi nu expanderar till USA.

Ännu så länge är det lågstadieelever i årskurs ett till tre som tjänsten riktar sig till.

– Det är där vi har riktigt mycket data, som vi ju också bygger på med nu. Men på sikt vill vi också kunna använda metoden för äldre personer Vi arbetar också med att stöda olika språk, exempelvis arabiska, för att kunna screena nyanlända.

På ännu längre sikt finns tankar om att också kunna använda ögonrörelser för att analysera om personer har alzheimer eller parkinson.

– Det är sjukdomar som ofta diagnosticeras sent och där det här skulle kunna spela stor roll, säger Fredrik Wetterhall.

Det har gått två år sedan bolaget bildades med hjälp av Vinnovapengar och har nu 15 anställda.

– Fast vi rekryterar för fullt och har några som ska börja nu till hösten.

Men än så länge är det en bra bit kvar innan Lexplore klarar sig för egen maskin.

– Vi har två stora investerare i ryggen, Segula och Pomonagruppen och vi har också fått Vinnovapengar till vissa satsningar. Det är svårt att sia om framtiden men några år till dröjer det nog innan vi går med vinst, säger Fredrik Wetterhall.