Överlag är den europeiska it-marknaden sval just nu – men det finns ett lysande undantag: Norden.

De nordiska länderna står i särklass när analysföretaget Forrester tar pulsen på it-investeringarna i Europa i år. Här går investeringarna upp med 4,8 procent under 2017 jämfört med fjolåret och väntas landa på 66 miljarder euro.

Det kan jämföras med Tyskland som väntas landa på en tillväxt på 2,2 procent (till 120 miljarder euro). Storbritannien växer med 2,0 procent (128 miljarder).

Det här är siffror som inte kommer som någon överraskning för leverantörerna i den svenska it-branschen.

– Inte förvånande alls, säger Zoran Covic, vd på konsultmäklaren Ework.
De senaste kvartalen har det varit högtryck, särskilt i Sverige. Norden ligger överlag långt framme i hela den digitala transformationen med en stark infrastruktur, högutbildade människor och många stora företag som ligger i framkant.

Är det någon särskild bransch som investerar?
– Finanssektorn ligger långt fram, men det här gäller i stort sett alla branscher.

Läs mer: Högre priser får it-konsulterna att jubla

Hans Werner, vd för analysbolaget Radar, säger att det finns två huvudsakliga förklaringar till att de nordiska länderna går så bra nu.

– Det beror på att Sverige och Norden är så mogna marknader, vilket innebär att vi lägger en så stor del av våra it-pengar på leverantörsrelationer och en mindre del internt, och det innebär ju att efterfrågan ökar. En stor del av budgeten går till leverantörerna.

Werner fortsätter:

– Den andra förklaringen till att efterfrågan är så stark i Norden nu är att en stor del av det vi investerar i inte är traditionell drift och infrastruktur, utan innovation och ny teknik. Vi har starka branscher som tillverkande industri, retail, finans och offentlig sektor som ligger långt framme i digitaliseringen och investerar.

I Forresters rapport som heter European Tech Market Outlook står att läsa:

”De nordiska länderna och en blomstrande isländsk ekonomi, som nu är fullt återställd från skuldkrisen, går i täten för teknikinvesteringarna. Danmark, Norge och i synnerhet Sverige utklassar sina grannar, tack vare deras egna valutor, sofistikerade konsumentsektorer och avancerade konkurrenskraftiga industrier”.

Totalt i Europa ökar it-investeringarna med två procent.

Läs mer: Kanonår att vänta för it-konsulterna – "ett osedvanligt drag på marknaden"

Det som påverkar investeringarna allra mest just nu är övergången från licensierad mjukvara som körs i egna datacenter till mjukvara som tjänst och molnplattformar. Den övergången påverkar inte bara program- och hårdvarumarknaderna, utan också närliggande marknader som systemintegration och outsourcing. Enligt Forrester är Europa fortfarande i ett tidigt skede i den här övergången. Investeringar i egna datacenter faller eller saktar in – och investeringarna i molntjänster är fortfarande för små för att hela sektorn ska kunna få ett lyft, skriver de i rapporten.

Forrester pekar ut området ”business tech”, mjukvara för affärsteknik, som särskilt starkt. Det inkluderar crm-system, marknadsautomatisering, personalvård och e-handelssystem och väntas växa med sex procent.