Telecom Italia har börjat bygga 5g-nätet i San Marino och målet är att det ska stå färdigbyggt nästa år.

Då blir nätet tio gånger snabbare för de 30 000 invånarna i den lilla bergsrepubliken. Men det blir också en testbädd för den nya tekniken enligt Telecom Italias teknikchef Giovanni Ferigo.

– Vi måste börja experimentera så snart som möjligt, säger han till Financial Times.

EU-kommissionen räknar med att utvecklingen av 5g-tekniken kommer att kosta 56,6 miljarder euro och skapa 2,3 miljoner jobb i Europa fram till 2020.

Läs ocksåEuropeiska rymdorganisationen ESA vill leverera 5G-internet från rymden

Samtidigt konstateras i Financial Times att telekomindustrin ännu inte lyckats definiera exakt vad som är 5g-teknik och en del är tveksamma till om det verkligen är ekonomiskt försvarbart att investera miljarder i ett nytt nät.

Och det är just för att bättre definiera användningsområden för 5g som testbädden i San Marino är så viktig enligt Giovanni Ferigo.

Det är heller ingen övermäktig uppgift att få ett nät på plats i San Marino – staten är ett av världens minsta länder med en yta på 61 kvadratkilometer, det är mindre än hälften av Stockholms stads yta.