Vi som lever i Stockholmsregionen är bland de mest uppkopplade och it-mogna i världen. Digitaliseringen av samhället innebär stora möjligheter för ett innovativt och företagsamt samhälle, med ökad frihet för invånarna. Stockholm är dessutom Europas snabbast växande huvudstad. För att tillvara möjligheterna som följer av detta behövs en stabil infrastruktur för uppkoppling i hela länet som ökar den digitala tillgängligheten. Moderna lösningar för kollektivtrafiken är en del i detta. Kapacitet och täckning för de mobila näten längs tunnelbanan, pendeltågslinjer och bussarna måste fungera. I bygget av den nya Citybanan har detta brustit, vilket vi nu skyndsamt arbetar för att lösa.

Att ge människor bättre möjligheter att arbeta under resan kan dels leda till att fler väljer att pendla med tåget istället för bilen, dels väljer att förlägga arbetstid på tåget och därmed reser utanför rusningstrafiken. Bra uppkoppling kan således leda till mindre trängsel och ett bättre utnyttjande av kapaciteten i kollektivtrafiken. Inte minst innebär en ökad användning av kollektivtrafiken att regionens klimatavtryck minskar.

Läs också: Nu ska månen kopplas upp – snart har himlakroppen ett eget 4g-nät

Liberalerna anser att det behövs flera investeringar för att öka den digitala tillgängligheten för befolkningen och vi i Alliansen i landstinget genomför därför en rad satsningar. Inom vården driver vi på en digitalisering som ger såväl patienter som vårdpersonal nya möjligheter till kontakter, enklare och modernare arbetssätt, och en ökad frihet i vardagen. Moderna e-tjänster ger patienter större makt över sin egen vård och vardag. Möjligheten att vara uppkopplad behövs även för patienter och anhöriga. Exempelvis har kostnadsfri wi-fi införts på länets sjukhus, i Folktandvården och på många vårdcentraler. För de hundratusentals stockholmare och besökare som dagligen använder kollektivtrafiken har uppkopplingen i tunnelbanan kraftigt förbättrats tack vare en 4h-utbyggnad och Norrtäljebussarna har utrustats med wi-fi. Men fler satsningar behövs.

Den nya och moderna Citybanan har varit ett efterlängtat lyft för Stockholmsregionen. Järnvägsspåren genom Stockholm har varit överbelastade och pendeltågen har fått trängas med godståg, regionaltåg och fjärrtåg genom Stockholms innerstad. Att minska överbelastningen av infarten till Stockholm City betyder mycket för att Stockholm ska fortsätta vara en växande region. Citybanan möjliggör den avlastning och kapacitetsökning för hela järnvägstrafiken som vi behöver.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Samtidigt finns det exempel på en oacceptabel bristande digital tillgänglighet när det kommer till Citybanan. När det byggs ny infrastruktur är det en självklarhet att försäkra sig om att telefoni och internetuppkoppling kommer fungera. Men trots detta är täckningen mellan de nya underjordiska pendeltågsstationerna i innerstaden bristfällig – något som snarast måste lösas. Pendeltågsresenärer reser längre sträckor och förväntar sig att kunna kommunicera utan avbrott under hela resan. Bra mobil uppkoppling är en avgörande faktor för att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig.

Landstinget har tillsammans med mobiloperatörerna säkerställt en god täckning på de nya stationerna, men samma sak måste nu ske även i tunnlarna mellan stationerna. För att det ska vara möjligt måste Trafikverket ta sitt ansvar för att nödvändig digital infrastruktur kommer på plats. Det är viktigt att alla aktörer är med och tar ansvar för att Citybanan blir den moderna pendeltågssträcka som det är tänkt att vara.

Läs också: ”Vi har bra täckning i städerna – men vi får inte glömma glesbygden”

Stockholms län är och ska förbli en av världens mest innovativa och moderna regioner. Bra täckning och hög kapacitet i de mobila näten är en förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta vara en attraktiv region, inte minst för den it-sektor idag som står för en stor del av regionens jobbtillväxt. Uppkoppling är idag en samhällskritisk tjänst som är avgörande för snart sagt alla delar av samhället – liksom för att vara en attraktiv plats att bo och leva på. Liberalerna vill därför se fortsatta satsningar på den digitala tillgängligheten och kommer fortsätta arbeta för att stabila lösningar för bra täckning och uppkoppling i alla delar av Stockholms län.

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Liberalerna Stockholms läns landsting

Sara Svanström, vice ordförande trafiknämnden, Liberalerna Stockholms läns landsting