Inför 2017 spådde analysföretaget Radar ett trendbrott, där tillväxten i it-budgetarna väntades bli svagare än tidigare. Efter ett halvår har Radar nu följt upp sin rapport och bilden verkar hålla i sig.

– It-budgetarna ökar inte i samma takt som ekonomin. Inflationsrensat får it mindre pengar att röra sig med i förhållande till vad man förväntas skapa för pengarna även om de flesta har axlat det bra, säger Radars vd Hans Werner.

Det är under maj och juni som Radar har gjort sin uppföljande undersökning, och konstaterar att denna genomfördes ”i perioden efter Wannacry-attacken men före händelserna kopplade till Transportstyrelsen”.

Dessa två tidsmässiga hållpunkter har en tydlig sak gemensamt, fokus på säkerhet. Och redan innan Transportstyrelsen kunde man konstatera att säkerhet är ett område som visar sig ligga högt på prioriteringslistan.

Läs också: Så förändras jobbet för dataanalytiker när maskinerna styr

– Om vi tittar på var fokus ligger för andra halvan av 2017 så ser vi att det infrastrukturmässigt finns en klar och tydlig indikation om att säkerhet kommer att vara ett viktigt område. Det har varit mycket prat om ransomware och vi såg vad som drabbade Maersk, säger Hans Werner och konstaterar att Transportstyrelsens outsourcing knappast kommer göra att säkerhetsfokuset minskar.

Från rapporten kan vi också notera att investeringarna har minskat inom hårdvara, med 1,2 procent, och mjukvara med 1,9 procent. Den allra starkaste tillväxten finns inom molntjänster, som ökar med 13 procent och inom management- och it-konsulttjänster, där ökningen motsvarar 3,8 respektive 3,5 procent. Rapporten visar också hur it-budgetarna fördelas, och då framkommer det att i snitt 57 procent läggs på drift och ytterligare 17 procent går till optimering.

Och där kommer den del som sticker ut mest. Att så stor andel går till drift och optimering innebär att det endast återstår 26 procent till innovation och transformation. Radar konstaterar att branschledande företag har en annan fördelning, där 55-65 procent avsätts till drift, administration och optimering medan 35-45 procent läggs på innovation.

– Vi ser tydligt vad man inte har satsat på. De har inte satsat på IoT, AI och kognitiva plattformar och andra områden som hajpas mycket. Digitaliseringståget omsätter 19 miljarder kronor, men det handlar fortfarande främst om att automatisera och digitalisera kärnprocesser där man tar bort människor och ineffektivitet, men det är fortfarande väldigt lite innovation, säger Hans Werner.

Han är dock övertygad om att de hajpade områdena kommer att växa framöver, och att när det väl händer kan bli tal om en rejäl boom.

– Det finns så klart en del som har kommit igång med IoT-satsningar, så det händer. Men i relation till hur vi pratar om digitalisering ligger vi fortfarande två steg bakom hajpkurvan. Vi räknar med att det kan bli en turboeffekt för den nya tekniken längre fram, där vi nog kan få se upp till 20-procentig tillväxt. Sedan får vi se om det blir mellan 2017 och 2018, eller mellan 2018 och 2019.

Läs också: It-marknaden i Norden i särklass i Europa

Att innovationsprojekten har fått stryka på foten har många orsaker. En väsentlig del som Hans Werner pekar ut är hur samspelet ser ut mellan kund och leverantör. Där finns en hel del förbättringar att göra.

– En av orsakerna vi ser är kompetensbrist, och då handlar det inte bara om tekniken, utan snarare om vår förmåga att hantera tekniken. Där ser vi att det saknas kompetens, organisation och styrning. När tekniken ska användas vet inte alltid verksamheten vad tekniken ska skapa. Det är många som driver innovationsprojekt, men de sker oftast vid sidan om och i mindre skala, och inte alltid som riktiga it-projekt. Ett riktigt it-projekt har ett tydligt mål, säger Hans Werner, som konstaterar att branschen har fastnat i en kultur som knappas främjar innovation.

– Innovationsprocessen ställer stora krav. Idag är leverantörer väldigt transaktionsstyrda. De sitter och väntar på en förfrågan. Det vi behöver är leverantörer som vågar röra sig ute hos kunden och vara där och kanske lägga tid på att förstå utmaningen. Inte bara att de ska jaga timmar, utan man behöver jobba en hel del med frågorna för att det ska bli lyckosamt.