Idén att samordna den statliga it-driften är inte ny. För tre år sedan fanns planer på att Arbetsförmedlingen skulle låta Försäkringskassan sköta deras it-drift men det gick i stöpet.

Och i början av detta år kom Statens Servicecenter med en rapport där man pekade på hur en samordning av den statliga it-driften kan spara miljardbelopp.

Nu har regeringen beslutat att göra slag i saken och gett Försäkringskassan uppdraget att erbjuda it-drift till de myndigheter som är intresserade. Men i ljuset av it-skandalen på Transportstyrelsen är det inte de minskade kostnaderna som regeringen pekar på i första hand utan säkerhetsaspekten.

Läs också: Vad händer i samhället när it-systemen rämnar? Här är Sveriges Plan B.

"Uppdraget syftar till att långsiktigt höja it-säkerheten på svenska myndigheter och löper fram till och med 2020, då insatsen ska utvärderas och permanenta former fastslås", skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Men varför har det då tagit sådan tid att komma till skott trots att frågan varit uppe tidigare?

– Samordning och samverkan har inte varit högsta prioritet men det börjar bli ändring på det, säger Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan.

– Frågan har börjat ta fart och det har kommit andra drivkrafter än bara pengar. Som säkerheten nu, men också som ett sätt att påskynda digitaliseringen – att skapa en infrastruktur att bygga på.

Har det hela skyndats på nu efter affären med Transportstyrelsen?

– Man kan väl säga som så att det inte betytt att det inte skyndats på i alla fall.

Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan
Stefan Olowsson är cio på Försäkringskassan.

Försäkringskassan är väl rustat att ta hand om it-drift även för andra myndigheter enligt Stefan Olowsson.

– Vi har tillräckliga resurser. Den lilla plats som behövs har vi och vi har övervakning som rullar dygnet runt så det är inget problem, säger han.

– När det gäller säkerhetsklassning så har ju reglerna där skärpts och 2015 kom krav på det. All vår personal är säkerhetsklassad.

Däremot finns det andra områden som man behöver titta på innan en annan myndighet flyttar över sin it-drift.

Läs också: Försäkringskassans cio: Digitaliseringen har stannat av vid appar

– Det vi behöver jobba med är gränssnittet mellan oss och den andra myndigheten – vad som ska finnas där och vad som inte ska finnas där.

Samtidigt påpekar Stefan Olowsson att Försäkringskassan redan kör it-driften åt Pensionsmyndigheten.

– Vi har kört den sedan de avknoppades från oss så vi har tränat.

Han säger också att Försäkringskassan inte bara kan köra it-driften åt andra utan att man också kan hjälpa till med kompetensutveckling.

– Vi har ju kommit väldigt långt med teknikplattformar och digitalisering så där kan vi hjälpa till och bidra, säger Stefan Olowsson.