Förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur den europeiska unionen rullar vidare. Mycket fokus ligger på handel, fri rörlighet samt EU-medborgares rättigheter efter Brexit. Men en viktig del är också lagar kring datalagring och integritet i de digitala kanalerna. Nu står det klart att myndigheternas ambition är ett avtal som till stora delar ser ut som lagarna i EU. Som om Brexit aldrig ägt rum.

Därmed inte sagt att planerna inte är ambitiösa, vilket framgår efter att strategin lades fram under torsdagen, skriver The Guardian. Målsättningarna har presenterats allt eftersom, till exempel planerna på att följa GDPR som uppmärksammades av Computer Sweden i början av augusti. Nästa förhandlingsrunda inleds i Bryssel på måndag.

Läs också: GDPR: Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler

I strategin lyfter den ansvariga myndigheten fram Storbritanniens roll som en ledande aktör i utvecklingen av e-handel och den digitala marknaden. Inte bara i EU utan i världen. Något som de själva anser berättigar dem att ställa särskilda krav i förhandlingarna med EU.

För att icke EU-länder ska få hantera uppgifter om EU-medborgare krävs i dag vissa prövningar och godkännanden. Storbritannien önskar här att slippa dessa så kallade prövningar och vill istället se ett mer permanent och harmoniserat avtal. Ett avtal de anser skulle skapa mer stabilitet för företag och marknaden. Det ligger i båda parternas intresse att få till ett sådant avtal så fort som möjligt och att de ömsesidigt erkänner varandras dataskyddslagstiftningar tills det är på plats.

”Mot bakgrunden av Storbritanniens ställning, som saknar motstycke, skulle det framtida speciella och djupa partnerskapet mellan Storbritannien och EU kunna bygga på de befintliga lämplighetsmodellerna på ett produktivt sätt”, skriver myndigheterna enligt nyhetsbyrån Reuters.

Den här statusen som krävs har getts till tolv länder däribland Nya Zeeland, Schweiz och för vissa godkända företag även USA. Om Brexit-förhandlingarna inte leder fram till ett sådant avtal kommer de troligen luta sig mot bindande företagsregler och standardkontrakt.

Läs också: Brittiska spelutvecklare vill lämna landet efter Brexit

Hur landet skulle agera om synen på de standarder som växer fram börjar skilja sig åt parterna emellan ville myndigheterna inte svara på. Däremot säger det att de gärna ser att en delad policyprocess är på plats som innebär att de båda måste godkänna framtida förändringar.

Om det önskemålet tas emot väl i Bryssel är en annan sak. Troligen kommer de stöta på motstånd. Kraven kan ses som ett försök att begränsa unionens rätt att självständigt stifta sina lagar. Dessutom kan detta försök till avtal på det digitala området ses som ett tecken på hur det vill sköta förhandlingarna kring andra affärsområden som till exempel finansiella tjänster.

– Vi vill inte att säkra dataflöden ska hindra i framtiden då vi lämnar EU. Så en stark relation mellan Storbritannien och EU, baserad på liknande dataskyddslagar, är i vårt gemensamma intresse, säger Matt Hancock, digitaliseringsminister, till Reuters.