Haveriet med Transportstyrelsens outsourcing till IBM har inte bara kostat ministrar och generaldirektörer. Även internt har det fått stora konsekvenser. På Transportstyrelsens it-avdelning har det varit flera chefsavhopp.

Enligt uppgifter till Computer Sweden är det oroligt på it-avdelningen, varifrån det kommer rapporter om att ”alla chefer nu har lämnat”. Redan innan problemen kring outsourcingen blev kända ska tre chefer ha lämnat, och nu under förra veckan har ytterligare två tunga chefer lämnat Transportstyrelsens it-avdelning.

Att cheferna slutar nu beskrivs av våra källor som ett sätt för Transportstyrelsens ledning att visa att man vill agera kraftfullt efter allt som har hänt. Myndighetens pressansvarige, Mikael Andersson, bekräftar att båda cheferna lämnat, men konstaterar också att orsakerna varit olika i de båda fallen.

Läs också: Efter Transportstyrelsen: Försäkringskassan tar hand om myndigheters it-drift

– Först är det viktigt att förtydliga att det rör sig om ett chefsförordnande som sagts upp. Den andra enhetschefen avslutade sitt chefsförordnande på eget initiativ. Beslutet att säga upp chefsförordnandet fattades inte av Transportstyrelsens ledning utan beslutet fattades av Transportstyrelsens it-direktör. Beslutet skedde i samråd med Transportstyrelsens generaldirektör, personaldirektör och arbetstagarorganisationerna, säger han och förklarar vad som ledde fram till agerandet med följande ord:

– Bakgrunden till beslutet är en bedömning om att det är centralt att skapa en arbetssituation där it-avdelningens ledningsgrupp kan arbeta med förtroende, både hos medarbetarna och hos våra uppdragsgivare. Därför fattades beslutet om att alla platser i it-avdelningens ledningsgrupp för tillfället ska sammansättas av tillförordnade enhetschefer. En ny it-direktör tillträder inom kort och en viktig uppgift för honom blir att forma sin ledningsgrupp som tar avdelningens arbete vidare.

Efter en minst sagt stormig sommar väntar nu alltså en oviss period på it-avdelningen. Uppgifterna till Computer Sweden vittnar om att situationen att nu stå utan chef gör att man arbetar ”i ett vakuum”.

Läs också: Svenska företag dissar hajpad teknik – lägger pengarna på klassisk it

Borde inte lugn och ro vara det viktigaste i det här läget, eller är det ett viktigt signalvärde i att visa att man minsann gör något?
– Naturligtvis är situationen inom organisationen ”rörig” och det har naturligtvis att göra med den uppmärksamhet vår it-drift har fått under sommaren. It-avdelningen kommer dock inte verka i ett vakuum på grund av detta beslut, då det avslutade chefsförordandet ersätts med en tillförordnad enhetschef, svarar Mikael Andersson och utvecklar vidare med:

– Lugn, ro och stabilitet kommer naturligtvis vara viktigt för verksamheten, men än mer viktigt just nu är att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs för att åtgärda problemen och att återupprätta förtroendet för myndigheten. Det arbetet pågår och kommer vara slutfört under hösten 2017.