En tydlig trend de senaste åren har varit att skapa förutsättningar för mobilt arbete och möjlighet att arbeta på distans. Många företag eftersträvar att erbjuda sina anställda detta, men vill samtidigt säkerställa att det inte påverkar det interna samarbetet och erfarenhetsutbytet negativt. Bra kommunikation- och samarbetslösningar är därför mer relevanta än någonsin.

En integrerad unified communications (uc)-lösning skapar naturligtvis värde i form av kostnadsbesparingar, men framför allt bidrar det till ett ökat affärsvärde i form av förbättrat internt samarbete samt ökad innovationsförmåga och effektivitet.

Läs också: Är du smartare än en AI?

Trots detta visar en rapport från IDC att endast 40 procent av de tillfrågade företagen använder integrerade uc-lösningar för att effektivisera sin kommunikation och sina arbetsprocesser.

Orsaken till det låga användandet uppges framför allt ligga i lösningarnas bristande användarvänlighet, tillförlitlighet och nätverksprestanda. Dessa hinder kan enkelt överbryggas genom att man inför en integrerad plattform för telefoni, konferens och video. Genom samarbeten med tjänsteleverantörer kan man möjliggöra integration mellan olika system vilket skapar enkelhet för användaren och underlättar nyttjandet av tjänsterna.

Det här är en artikel från Expert Network
Enligt min erfarenhet är dock inte dessa faktorer den avgörande faktorn för att få medarbetarna att använda nya kommunikationslösningar. Det är medarbetarna själva som utgör det största hindret och detta är fullt naturligt: vi människor är ju ofta motvilliga till att ändra våra rutiner, oavsett hur bra våra nya verktyg är.

Läs också: 7 datatrender som tillväxtsugna bolag måste känna till

För att skapa förutsättningar för innovation och förbättrade samarbeten behöver man därför ta medarbetarnas instinktiva förändringsovilja på allvar för att komma till rätta med problemet. Det krävs att man från ledningshåll på ett tydligt sätt förklarar syftet med de nya verktygen och hur dessa kommer att bidra till den enskilde medarbetarens, liksom bolagets, framgång. Dessutom krävs ordentliga pedagogiska genomgångar för att introducera verktygen för medarbetarna – samt framför allt att ledningen själv föregår med gott exempel genom att använda de nya verktygen. För om inte vi i ledningen använder de nya uc-tjänsterna, hur kan vi då förvänta oss att övriga medarbetare ska göra det?

Kort sagt: ny teknik ger inte ökat affärsvärde. Det är vårt användande av tekniken som gör det.

Fakta

Befattning: Sverigechef
Företag: Interoute
E-post: susanna.reppling@interoute.com
Hemsida: www.interoute.com
Expertområden: Molntjänster, infrastruktur, mobilitet, digitalisering, säkerhet.
Bakgrund: Civilekonom med 15-års erfarenhet från it- och telekombranschen.