Det kommer inte dröja länge förrän det som vi idag kallar digital transformation kommer benämnas som verksamhetsutveckling. Vi kommer allt mer att vänja oss vid att hantera och utveckla de tekniska landvinningarna och de digitala fotspåren.

Som vi alla vet finns ingen bransch som är skonad från den digitala transformationen, ingen bransch som inte sitter och funderar på hur man kan göra saker bättre. It-branschen har upplevt några revolutioner, men ingen liknar den vi ser nu, som är mer disruptiv än någonting tidigare.

Läs också: Små steg framåt förenklar den digitala transformationen

Framöver kommer få inom it-branschen att syssla med ren förvaltning. Istället kommer datadriven utveckling att stå i fokus. Förvaltning som sker måste inkludera ständig utveckling av ny funktionalitet som sedan levereras omedelbart. Här kan vi lära oss mer av exempelvis spelbranschen som sedan länge kombinerat förvaltning och utveckling på ett effektivt sätt.

It-konsulter måste också sluta fråga efter kravspecifikationer, som indikerar att kunder skulle sitta på svaren, och där konsultens roll skulle vara att offerera utifrån dessa specifikationer. Vi måste istället bli verksamhetsutvecklare och ta det vi vet om data och agila arbetssätt och koppla ihop det med vår affärskunskap om de verksamheter som vi hjälper.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Vi måste också bli mer våg-spanare, som kan guida omgivningen i vilka teknikvågor som man ska hoppa på och vilka som ger mest effekt. Vi måste bli tydligare på att berätta för kunderna vad de behöver göra.

Vi ser också hur innovationsdelen av det som branschen levererar måste bli större. Idag erbjuder många lösningar med hög detaljnivå men som inte har tillräckligt innovativt innehåll.

Läs mer: Digitalt ska vara snabbt – tre tips för bättre interna processer

It-branschen måste också våga stå i mitten av processer. I nuläget står branschen för många innovativa lösningar som hjälper branscher att bli mer kundtillvända, men vi ser samtidigt hur den nya flexibiliteten sedan skapar osäkerhet kring vem som äger kundrelationen. När banker öppnar upp sina kontosystem så det blir enklare att byta och jämföra villkor, då är det någon som kommer stå i mitten och sy ihop det hela. Den rollen kan vi i it-branschen ta om vi vill.

Om branschen ska vinna kampen mot traditionella managementbyråer och digitala kunskapshus måste vi bli mer av digitala partners än systemleverantörer. Förutsättningarna finns, nu måste vi bara gå åt rätt håll och öka takten.

Fredrik Arbman, vd, Kentor