Oracle är känt för många saker, till exempel som långvarig ledande leverantör av databaser och sedan rätt nyligen som ett hårdsatsande molnföretag. Att vara en ledande leverantör av persondata för marknadsföring är inte ett av de områden man utmärkt sig inom. Men det ska man göra nu.

En mångfasetterad satsning med samlingsnamnet Oracle Data Cloud innebär att företaget gör detaljerade data om ungefär fem miljarder konsument- och en miljard företagsidentiteter över hela världen tillgängliga. Begreppet ”identitet” innebär att en person eller ett företag kan ha flera identiteter. Dessa data ska bland annat kunna användas för marknadsföring och olika typer av analyser.

Läs också: Sonos är nästa företag som börjar samla in användarnas data – och det är ett krav

Satsningen har sin upprinnelse i förvärvet av företaget Bluekai 2014.

Hur fungerar hanteringen?

– Data kommer från olika håll. Vi samlar in en del själva och så förmedlar vi data från ledande datainsamlingsföretag, förklarar James Ek, försäljningschef för lösningar för kundupplevelse på Oracle i Sverige. Eller ”customer experience solutions” som det heter på engelska.

I lösningen ingår verktyg för att kunder även ska kunna använda sina egna data, för integration med olika applikationer och tjänster, samt för att identifiera individer och företag som förekommer i olika datakällor, så kallad ”master data management”. Och så har man skräddarsytt lösningspaket för olika branscher.

Hur går det för Oracle i Sverige med det här erbjudandet?

– Vi har kunder i Norden, men inte i Sverige än. Men vi har märkt ett stort intresse i Sverige. Erbjudandet är fortfarande nytt, säger James Ek.

Förmedlingen av data och av olika tekniska lösningar för att hantera och analysera data bör ses som en bottenplatta i erbjudandet. Det Oracle och dess konkurrenter verkligen vill åstadkomma är billigare och mer precisa sätt att adressera målgrupper.

– De flesta marknadspengar träffar fel målgrupp i dag.

Att lyckas bättre inbegriper inte minst nya och bättre mätetal. I stället för att mäta webbannonsering på antal visningar eller klick kan man till exempel undersöka hur mottagarna verkligen interagerar med annonserna. Ett exempel är hur snabbt de bläddrar i en text.

Den stora skillnaden jämfört med traditionell kundvård (CRM) är att man ska kunna agera på aktuella data och inte vara hänvisad till att analysera data som i stor utsträckning kan vara inaktuella.

Vad är det frågan om för data?

– I dag samlas väldigt mycket data in, inte minst i Sverige som är ett onlineland. Varje gång man handlar med ett kreditkort lagras ny information, säger James Ek.

Läs också: 3 stora risker för integriteten med big data

Den stora mängden information innebär så klart stora utmaningar, till exempel att veta att olika uppgifter faktiskt rör en viss individ. Det är med lösningar på sådana problem som Oracles och dess konkurrenter tävlar, förutom med en bred tillgång till data.

Och hur är det med integritetsfrågor, till exempel kopplade till den nya dataskyddslagen GDPR i EU?

– Det är inga konstigheter. Data förblir anonyma tills en kund ger sitt samtycke till att de kan användas.

Den heliga graalen vad gäller marknadsföring beskriver James Ek så här:

– Det räcker inte längre att känna sina kunder väl, utan man måste även känna kundens kunder och kundens marknad.

Enligt det resonemanget räcker det alltså inte för Oracle att ha en bra kontakt med sina egna kunder för att lyckas sälja sina datatjänster till dem. Oracle måste även ha en djup kännedom om de målgrupper kunderna vill nå.

Det återstår att se hur snabbt en traditionell mjukvaruleverantör som Oracle lyckas bygga upp sådan kunskap.