Whatsapp har gjort sig ett namn som en av de säkraste meddelandetjänsterna på marknaden. End-to-end-kryptering har blivit deras signum, där endast sändare och mottagare kan se vad som skrivs. Nu har plattformen dragit igång ett pilotprojekt för att verifiera företagskonton, skriver nyhetssajten Zdnet.

Den som kommunicerar med ett bekräftat företagskonto kommer att se en grön ikon vid sidan av namnet. Inte helt olikt hur Twitter idag visar att ett konto är verifierat. Dessutom kommer meddelanden med företag att visas i gult för att ytterligare visa vem det är användaren kommunicerar med.

Whatsapp fungerar så att den kopplar upp mot telefonens kontaktlista. Om användaren redan har företagsnummer inlagt kommer det att synas i appen under det namn användaren valt. Om det inte är sparat sedan tidigare syns namnet som företaget valt. Det kommer också att gå att blockera företagskonton.

Läs ocksåDokument: Utredare föreslår utökad lagring av trafikdata

Skaran företag som hoppat på pilotprojektet är än så länge liten. De privata användarna uppgår däremot idag till omkring en miljard, som använder tjänsten dagligen. Men ägarbolaget Facebook jobbar på att bygga ett ekosystem för företag, sade vd Mark Zuckerberg när Facebooks kvartalsresultat presenterades i juli.

Ambitionen är att Facebook ska fortsätta växa inom de nya inkomstkanaler som plattformar som Whatsapp, Messenger och Instagram innebär. Men än så länge är det för tidigt att tjäna några egentliga pengar på dessa verksamheter, säger Zuckerberg.