Det uppger konsultjätten i dag.

Det här är som de flesta vet inte HCL:s första satsning i Göteborg. Bolaget köpte Volvo IT:s externa del 2015, ett övertagande som inte varit helt smärtfritt – något som Computer Sweden skrivit om i en rad artiklar.

I och med det nya Göteborgskontoret så har HCL 36 leveranscentra i Europa och 12 i Norden. Kontoret ska fungera som en central knutpunkt i HCL:s globala leveransnätverk. Det ska dessutom bli globalt huvudkontor för stordatorrelaterade tjänster och företagets globala kompetenscenter för fordonsindustrin.

Just detta kommer kanske inte som en blixt från klar himmel då HCL tidigare aviserat satsningar inom stordatorer och en önskan om att detta ska växa.

Pankaj Tagra
Pankaj Tagra, Nordenchef, HCL.

Mer än 150 personer ska inledningsvis vara placerade på det nya Göteborgskontoret, säger nordenchefen Pankaj Tagra:

– Det kommer delvis att vara personer som redan är anställda på HCL och dels nyrekryteringar.

Vad är det då, ett leveranscenter?

– Det är ett kompetenscentrum som fungerar som en global hubb för tjänster som tillhandahålls av HCL. I det här fallet kommer det att vara inriktat på tjänster relaterade till stordatorer, öppna system och fordonsindustrin.

Hur är det här kopplat till Volvo IT?

– Det här är ytterligare ett steg på den nordiska tillväxtresan. Volvo IT-förvärvet gjorde HCL till det största Indienbaserade företaget i Norden. Nu fortsätter den här utvecklingen med det här leveranscentrat i Göteborg – och vi kommer att fortsätta investera i Sverige. Det ska också göra att HCL kommer ännu närmare kunderna i regionen, säger Pankaj Tagra.