Utvecklingen under de senaste åren har varit tydlig. Från att ha varit ett av flera bolag som stångat sig blodigt på en minst sagt tuff hemelektronikmarknad har Elgiganten successivt börjat göra skäl för sitt namn. Idag har branschgiganten en ungefärlig marknadsandel på 30 procent i Sverige, och medan branschen totalt sett minskar har den Dixonägda kedjan roffat åt sig ytterligare en ungefärlig miljard.

För räkenskapsåret 2016/2017 var tillväxten på 8,8 procent, vilket gav en omsättning på 10,8 miljarder kronor. Och även om marginalerna är fortsatt tunna så ökade även resultatet till 133 miljoner kronor, vilket är 13 procent bättre än året före.

– Tittar man på detaljhandelsindex från HUI har marknaden minskat med 1,4 procent under den aktuella perioden. Vi växer ned 8,8 procent och vi växer överallt. Tittar man på exempelvis varuhusen för sig och e-handeln för sig så växer vi starkare än marknaden och det gäller inom varje område, säger en minst sagt nöjd Niclas Eriksson och uppger att e-handeln växer med 20 procent och butikerna växer med 4 procent.

Läs också: Chromebook säljer som smör hos kedjorna

Han säger att det är ett målmedvetet arbete där det hela tiden handlar om att möta kunderna, och inte minst se till att de kommer tillbaka. Det görs naturligtvis på flera sätt, men en viktig beståndsdel i det arbetet är den utökade närvaron. Genom köpet av Phone House för tre år är det inte bara köpladuland som gäller, utan nu finns man såväl inne i städerna som i gallerior.

– För oss handlar det om att finnas där kunderna är. För två år sedan öppnade vi 22 nya butiker, och ifjol öppnade vi elva nya butiker, säger Niclas Eriksson och är lyrisk när han beskriver utvecklingen i mätandet av kundernas besöksfrekvens.

Niclas Eriksson
Niclas Eriksson.

– För tre år sedan hade vi ungefär fyra besök per år, i år har vi åtta besök per år, så vi har dubblat besökssiffrorna. Vi strävar hela tiden efter att det ska vara enklare att komma i kontakt med oss.

För kedjorna har mobilen länge spelat en central roll i försäljningssiffrorna. Elgigantens köp av Phone House har knappast minskat mobilens roll. Och Phone House-delen, som växte med 13 procent under året, beskrivs som en av de starkast växande kanalerna.

Samtidigt konstaterade Elgigantens ägare nyligen att luften gått ur mobilmarknaden en aning, där det tidigare så självspelande pianot numera spelar i allt långsammare takt.

– Vi ser en del av den utvecklingen här också, att man behåller telefonen längre än tidigare. En mobil är en stor investering idag. Å andra sidan är telefonen den absoluta mittpunkten i det digitala livet. Idag är vi den största spelaren inom telefoni, sett till antal sålda enheter. Där har vi tagit ett kliv förbi övriga aktörer.

Elgiganten pratar ofta och gärna om sin satsning på företagsförsäljning. Hittills har den utgjort en liten del av den totala försäljningen, men att ambitionen finns där märks om inte annat på kedjans vilja att lyfta fram b2b-delen. Och inför det kommande året lovar Niclas Eriksson att man ska göra en stor satsning där.

– Vi har haft bra tillväxt inom b2b, med 10 procent, men än så länge har vi bara tryckt försiktigt på gaspedalen där. Med starka siffror i ryggen har vi självförtroende så nu ska vi trycka på den stora gaspedalen under året, säger han.

Den typiska Elgigantenföretagskunden har hittills varit ett mindre företag, som gärna valt det alternativet tack vare bra öppettider.

– Vi har sett att det är viktigt att vi är tillgängliga den tiden då inte kunden själv gör affärer, säger Niclas Eriksson, som nu alltså vill nå betydligt längre med företagskrängandet.

Läs också: Blek mobilförsäljning slår mot Elgigantens ägare

– Vi kommer att göra stora investeringar där under kommande år där vi växlar ut på alla områden och alla delar i businessaffären. Vi ska bland annat lansera en ny webbportal, en företagsinriktad portal där man kan ha kundkort eller kundprogram, och där företag ska kunna handla till sin egen verksamhet. Vi ska ha mer projektförsäljning och satsa på mellanstora och stora företag också, samt till stat, kommun och landsting.

Vad är det främst som företag handlar hos er?
– Datasidan är det som traditionellt sett har varit starkast i b2b, men den här satsningen gäller alla områden. Vi kommer att göra en stor förändring vad gäller produktsortimentet.

Och i ett rejält utökat produktsortiment ligger en annan viktig del i det kommande årets satsning, även om den gäller såväl företag som konsument. Grunden i det är den investering på 500 miljoner kronor som har gjorts i det högautomatiserade lagret i Torsvik.

– Vi går från att ha 2 miljoner leveranser om året, till 5 miljoner leveranser, och det gör att vi kommer att kunna utöka sortimentet markant, från cirka 7 000 artiklar till 20 000, säger Niclas Eriksson.

Vilka produkter har ni saknat?
– Det här är egentligen en bredning inom alla områden, där vi vill kunna tillgängliggöra alla modeller på tv-apparater, vitvaror eller kaffeapparater. Vi vill vara det naturliga valet för alla kunder där man måste tillgodose varje individuell kunds behov.