I dag talas det allt mer om att lyssna på barnens perspektiv konstaterar Karin Fängström, psykolog och doktorand vid Uppsala Universitet.

– Även de yngre barnens röster ska höras. Men det är samtidigt ganska svårt att intervjua barn. Situationen i sig är konstig för barnet – en okänd vuxen som börjar fråga en massa saker, säger hon.

För en del barn är det där inga problem, de bubblar och berättar alldeles av sig själva. Men de mer blyga och reserverade barnen blir tysta och stela och tycker att det är jobbigt.

Äldre barn som kan skriva kan fylla i enkäter och liknande men för de yngre barnen krävs någon form av samtal.

Läs också: Svensk teknik avslöjar dyslexi med AI – nu ska den erövra USA

Som en del i ett större forskningsprojekt kring olika metoder som kan användas för att lyfta barnens perspektiv har Karin Fängström därför tittat närmare på ett it-stöd som utvecklats av forskare i Storbritannien och som kallas In My Shoes.

Där används det bland annat för att undersöka om barn far illa hemma eller för att få information om deras sociala miljö. Även socialtjänsten i Norge använder sig av In My Shoes för att intervjua barn.

I studien har fyra- och femåringar fått prova på verktyget.

– Det är uppbyggt i olika moduler och har en väldigt enkel grafik med exempelvis olika ikoner som visar olika känslouttryck.

Det är viktigt att det är enkelt för det får inte likna ett spel förklarar Karin Fängström.

– Vi vill inte locka barnen att börja fantisera eller leka.

In My Shoes
In My Shoes.

Intervjuerna med hjälp av In My Shoes jämfördes sedan med mer regelrätta intervjuer enligt de beprövade metoder som Polisen använder sig av och det visade sig att blyga barn hade lättare att börja berätta om de fick använda it-stödet.

– Vi tror att det har att göra med att den vuxna inte hela tiden tittar på barnet. I stället sitter man tillsammans framför datorn. Om det blir lite jobbigt går det att titta på datorn i stället – kanske peka till svar.

Och det var också just för de blyga barnen som den här metoden verkligen spelade roll – för de mer oblyga barnen spelade det ingen roll hur samtalet gjordes, med eller utan it-stöd.

– De blyga barnen kom snabbare igång med attprata, de behövde inte knuffas på eller uppmuntras att gå vidare i samtalet, säger Karin Fängström.

Alla moduler In my shoes
Verktyget är uppbyggt i olika moduler.

Hon är tydlig med att studien bara tittat på det här specifika verktyget men att det ändå visar att väl utformat it-stöd kan vara ett av flera alternativ när man vill samtala med blyga barn. En metod som egentligen inte används alls i dag.

– Nej, just In My Shoes finns några få som använder men inte på bred front.

Läs också: Här är kommunen där alla femteklassare får varsin pyttedator

Karin Fängström påpekar att det inte behöver handla om att låsa sig till bara den metoden.

– I den bästa av världar har vi en ryggsäck av olika verktyg som är utväderade och som man kan lita på så att man sedan kan anpassa metoden efter det barn man har framför sig. Man behöver ju heller inte genomföra hela intervjun på samma sätt – kanske är det jättebra i början men sedan kan det gå att byta, säger hon.

– Och det här kan ju också vara ett alternativ för barn som har det svårt för social interaktion överlag, för barn med svårigheter inom autimsspektrat kanske sådana här samtal är ännu jobbigare än för andra barn.

Nu hoppas hon att kunskapen ska nå ut till dem som arbetar med barn.

– Det är inte vår uppgift att marknadsföra specifika verktyg. Samtidigt är det viktigt att fler får insikt om att den här typen av alternativ finns när man behöver intervjua barn, säger Karin Fängström.

Fakta

In My Shoes ägs inte av ett vinstdrivet företag men kräver en två-dagars kurs och certifiering, därefter är programmet kostnadsfritt att använda. Kursen ges av den icke vinstdrivande organisationen Child and Family Training.