I juni köptes nätoperatören DGC upp av EQT, som fått allt större hunger på it-branschen. Eftersom riskkapitalbolaget sedan tidigare även kontrollerar IP-Only uppkom frågan hur och om de båda verksamheterna ska jobba tillsammans.

Och efter en sommars betänketid har bolagen nu kommit fram till ett svar på den frågan.

– Från och med 2018 kommer vi att arbeta som ett företag, säger Henrik Ringmar, vd IP-Only till Computer Sweden och konstaterar att DGC-delen troligen kommer att verka under ett nytt namn.

– Enheten som arbetar mot företagsmarknaden har idag arbetsnamnet IP-Only Enterprise.

Läs också: Efter rekordåret: här är Elgigantens nya satsning

Är det något som har ändrats under resans gång eller var en sammanslagning planen hela tiden?
– Dels har vi fått ett okej från Konkurrensverket. Sedan krävs fortfarande ett godkännande från våra finansiärer, men vi bedömer att vi kommer att få det. Vi har också lärt känna varandra nu under sommaren och hoppas att vi blir ett ännu bättre företag tillsammans och vi tror att vi kan komma med ännu mer konkurrenskraftiga erbjudanden.

Henrik Ringmar kommer att fortsätta som vd för det sammanslagna bolaget, medan DGC:s vd Jörgen Qwist leder den nya sammanslagna företagsdelen.

– Jörgen ska leda integreringsarbetet i den nya enheten IP-Only Enterprise, och hans uppdrag blir sedan att utveckla den nya enheten, säger Henrik Ringmar.

Utöver företagsdelen utgörs den andra halvan av bolaget av den klassiska bredbandsverksamheten där IP-Only under de senaste åren har varit rejält på hugget, där nya kommunala projekt runt om i landet bokstavligt talat varit glada fibertillskott för utvecklingen.

– De båda verksamheterna kommer att vara ungefär lika stora, och de har ett gemensamt nät. Nätutbyggnaden ligger hela tiden i grunden för vår verksamhet. Vi har tidigare mest fokuserat på fiberutbyggande, men i och med samgåendet säger vi att vi vill bli störst på datacom-marknaden, säger Henrik Ringmar, som har stora ambitioner med den nya telekomjätte som skapas från och årsskiftet och givetvis är det Telia som är den stora huvudkonkurrenten.

– Vi växer och kommer att fortsätta växa och tror att vi kan vara större än dem inom fem år på datacomtjänster. Nu får vi bättre tjänster kring datacenter, telefoni och säkerhets- och applikationslösningar, och som kund hos oss får man en större palett att välja från.

Den tillväxt han pratar om går också att härleda i IP-Onlys senaste årsrapport. Där framkommer att bolagets tillväxt under 2016 låg på drygt 40 procent och landade på 1,444 miljarder kronor. Rörelseresultatet mer än fördubblades och landade på 266 miljoner kronor (114 miljoner året före).

Läs också: De här svenska it-bolagen får högst betyg av sina kunder

Men samtidigt som det tuffar på bra resultat- och tillväxtmässigt har även andra siffror dubblats. IP-Onlys nettoskuld var vid utgången av 2016 uppe i 2,76 miljarder kronor, en post som ett år tidigare låg på 1,35 miljarder. Men det finns inga planer på att satsningen framåt ska avta.

– Vi investerar nästan 2 miljarder kronor i fiberutbyggnad på årsbasis. Och investeringarna kommer att fortsätta öka, vi kommer investera mer 2018 än vad vi gjort 2017, säger Henrik Ringmar.

Vem är det som står för investeringarna, och hur mycket statliga bidrag får ni för att investera i fiber på landsbygden?
– I bakgrunden finns ägarna EQT och ett bankkonsortium. Utöver det får vi statliga bidrag ibland, men det är ganska små belopp. Det är max 10 procent av de totala investeringarna.

Hur länge kommer era skulder fortsätta öka?
– Det beror på när vi är klara med utbyggnaden. Ju mer vi bygger desto fler använder våra tjänster, men exakt när det blir är svårt att sia om i dagsläget. Vi jobbar efter regeringens bredbandsmål att 95 procent ska ha bredband 2020 och 98 procent 2025, och det tror vi absolut är möjligt att nå. Vi är duktiga på fiberutbyggnad i landsbygd. Vi samarbetar med kommunerna, där vi lovar att erbjuda alla i kommunen fiber, och vår modell där vi investerar i en hel kommun gör att vi får ihop det på ett effektivt sätt.