Microsoft fortsätter vara den ledande aktören gällande mjukvara som tjänst på företagssidan. Analysföretaget Synergy Research Group har sett över marknaden, och jämfört med tredje kvartalet förra året har branschen vuxit med 31 procent.

För Microsofts del sägs nyckeln till tillväxten stavas köpet av Linkedin. Ett köp som gick på 26,2 miljarder dollar och var tänkt att stärka Microsofts position på crm-marknaden, framför allt gentemot konkurrenten Salesforce. En funktion som lagts till är till exempel att säljare kan se data från Linkedin Sales Navigator tillsammans med annan information i Dynamics 365. Dessutom har nya funktioner presenterats under året, som verktyg för att hantera personalstyrkan eller för att styra handelsdetaljer.

Och satsningen har hittills betalat sig. Hela branschen har under senaste kvartalet omsatt 15 miljarder dollar, och det är samarbeten som drivit på utvecklingen. Microsoft bär ledartröjan, följt av Salesforce, Adobe, Oracle och SAP. Andra bolag som är med och slåss om kakan är IBM, Cisco och Google.

Läs ocksåMicrosoft tvingas låta konkurrenter samla data från Linkedin

– Det är anmärkningsvärt att marknaden fortfarande är så fragmenterad, olika företag är också ledande inom olika delar av marknaden. Till de företag vars tillväxt ökat mest hör Oracle, Microsoft och Google, säger John Dinsdale på Synergy Research.

Jämfört med de produkter och tjänster som finns för lokal lagring och datahantering är mjukvara som tjänst, SaaS, relativt ny. Men den har också mognat enligt analytikerna. Investeringsnivåerna är dock fortfarande relativt låga, vilket enligt John Dinsdale tyder på att vi kommer att se en fortsatt ökad tillväxt. Så mycket som en fördubbling under de kommande tre åren förutspår han.

– Traditionella återförsäljare av företagsmjukvara som Microsoft, SAP, Oracle och IBM har en fortsatt stor kundbas inom on-premises, och de kommer att satsa hårt på att konvertera de kunderna till en SaaS-modell, säger han.

Läs ocksåSwish blev bankernas killer app – så ska tjänsten utvecklas

Samtidigt jagas de företagen av nya aktörer som är födda i molnet och inte dras med gamla system. Företag som Workday, Zendesk och Servicenow driver på marknaden och företagsmarknadens övergång till molnet.