Arbetsgivare kan mycket väl övervaka sina anställdas kommunikation på jobbet. Och privata meddelanden kan göra att en anställd får sparken. Men finns det övervakningssystem på plats måste alla på företaget få veta det. Det står klart efter ett beslut i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Ärendet, som är från 2007, gäller en man i Rumänien som blev av med jobbet efter att han chattat med sin bror och fästmö på arbetstid. Frågan som Europeiska domstolen haft att ta ställning till är dock inte om arbetsgivarens gjorde fel, utan om det rumänska rättsväsendet tillräckligt tagit till vara hans rättigheter när de fattat sina beslut. Det är nämligen så att Europeiska domstolen enbart tar upp ärenden mellan en stat och enskilda personer.

Domstolen har prövat frågan tidigare, beslutet kom vintern 2016. Då gjorde de en annan bedömning, men mannen överklagade. Nu kan man säga att en annan del av domstolen gjort en ny bedömning, den så kallade Grand Chamber. Det rör sig mer om en omprövning än en överklagan. Här blev bedömningen en annan, nämligen att staten Rumänien inte gjort tillräckligt för att skydda den enskildes mänskliga rättigheter. Närmare bestämt har Rumänien brutit mot artikel 8 i Europarådets konvention för mänskliga rättigheter.

Läs ocksåAlla mot Microsoft – här är tre it-strider vi minns

Företaget hade som policy att internet och företagstelefoner inte fick användas privat under arbetstid. När det sedan uppdagades att mannen använt Yahoos meddelandetjänst visade det sig att företaget använt en övervakningstjänst och kunde se all mannens kommunikation. Och han fick sparken. Om det var rätt beslut blev en fråga för rumänska domstolen. Och sedermera Europadomstolen.

Daniel Westman är konsult, forskare och undervisar i it-juridik på KTH. Han säger att det handlar om tillämpning av rådande lagstiftning.

– I första hand hoppas man att problemet kan tas om hand i hur lagstiftningen tillämpar Europakonventionen. Det är alltså i första hand PUL, personuppgiftslagen, och senare GDPR, dataskyddslagen. Och framtida bedömningar måste ses ur ljuset av domstolens beslut, säger han.

Läs ocksåBrittiska regeringen vill kringgå krypteringen i chatt-tjänster

Europadomstolen säger särskilt i sitt uttalande att de nationella domstolarna misslyckats med att ta reda på om den anställde fått korrekt information om övervakningen. Inte heller hade de tagit ställning i vilken utsträckning mannen informerats och omfattningen av övervakningen. Eller om de primära skälen för övervakning rättfärdigade åtgärderna.