Bara sedan i fjol omsätter den svenska e-handeln nio miljarder mer än förra året och landar på 109,5 miljarder kronor. Det visar nya siffror från Dibs, som hanterar betalningar på nätet.

Årets resultat är rekord men ingen överraskning. Sedan Dibs började mäta hur mycket e-handeln i Sverige omsätter har kurvan gått stadigt uppåt. Varje år har visat stark tillväxt och bara de senaste fyra åren har omsättningen ökat med 33 miljarder kronor vilket ger en 45-procentig ökning.

Daniel Larsson, vd på Dibs, pekar på att omsättningen snart är i paritet med restaurangbranschen.

– Den totala omsättningen börjar bli lika stor som restaurangbranschen, och drivkrafterna är alltjämt förändrade konsumtionsmönster för köp av varor liksom att allt fler olika typer av tjänster numera köps eller betalas för på nätet. En fortsatt god ekonomi i Sverige bidrar självklart också, säger han i ett pressmeddelande.

Läs också: Swish blev bankernas killer app – så ska tjänsten utvecklas

Den klart största enskilda kategorin i Dibs undersökning är resor, som dock sjunker lite från fjolårets rekord 51 miljarder till 49 miljarder.

Köp av varor på nätet ökar med fem miljarder kronor, 14 procent, i år och även köp och betalningar för tjänster växer och landar på 17 miljarder kronor mot 12 miljarder förra året.