I takt med att sortimentet kopplas upp genereras också data – hur tänker ni använda den?

– När vi lanserade den smarta belysningen så deklarerade vi att vi inte samlar in data, det är ingen inloggning och ingen datagenerering överhuvudtaget, säger Björn Block.

– När det nu mognat så ser vi att vi kan använda det till att utveckla bättre produkter så framöver samlar vi säkert data för det syftet.

Som exempel tar Björn Block att de ljuskällor som nu säljs kan variera mellan tre olika ljusfärger med olika värme.

– Om vi ser att merparten aldrig använder den varmaste färgen så kanske vi utvecklar mer åt det kallare hållet i stället. Så med enkla data kan vi skapa bättre produkter.

Satsningen på det smarta hemmet har också lett till ett högre tryck på att hålla uppe tempot och släppa nya produkter oftare – i linje med det agila tänkandet.

– När man ger sig in i den digitala världen så finns en stor förväntan utifrån att man ska komma ut med nyheter mer frekvent. Tidigare jobbade vi enbart mot en katalog. Men nu är vi inne på nytt territorium och det kräver tätare releaser och uppgraderingar, säger Björn Block.

– Vi känner igen kraven och processerna men det är ett annat och högre tempo. Och det var vi i viss mån medvetna om när vi gav oss in i det här.

Läs också: Ikea bygger helt ny e-handel - ska fördubbla sin omsättning

Han pekar på att utvecklingen med smart teknik samtidigt också ger nya möjligheter.

– Det är jättespännande för det skapar mer medskapande där vi kan ta hjälp av nya forum och nätverk för att ta fram bättre produkter.

Trots satsningen har Ikea inga planer på att bygga upp en enorm intern teknikavdelning som utvecklar de nya produkterna även om företaget har rekryterat spetskunskap både inom it och design.

– Vi kan inte köpa in hela it-företag, vi plockar branschens stjärnor, säger Björn Block.

Siktet är i stället inställt på att få en bra beställarkompetens och sedan ha bra partner.

– Samtidigt skapar det här stora möjligheter internt eftersom det här fungerar väldigt överbryggande mellan avdelningarna. Det finns intern kompetens från it-avdelningen som tycker sortimentsområdet och nu får jobba med produktutveckling.

De smarta lösningar ni tar fram får ju stor publicitet i hela världen – det måste var bra pr? Trådlös belysning får ju betydligt mer uppmärksamhet än en ny soffa?

– Ja, det är roligt att vi blir omnämnda i sammanhang där vi inte funnits med innan. Vi får nya kompisar på många ställen. Sedan är det ju en utmaning för oss att navigera på de nya arenor som vi inte varit med på tidigare, säger Björn Block.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning