Sedan den danska telejätten TDC i hård budstrid med Tele2 lyckats köpa Song i slutet på förra året har det varit ganska tyst om vad som egentligen ska hända med bolaget.

Men nu visar det sig alltså att TDC inte legat på latsidan, utan ägnat en hel del energi åt strategiskt tänkande.

Förutom att TDC via TDC Song får en stark ställning gentemot Teliasonera på den nordiska ip-vpn-marknaden för företag kan TDC Song bli en direkt konkurrent till aktörer som Bredbandsbolaget, Spray och Glocalnet, alltså företag som inriktar sig på att leverera bredband till privatpersoner. För ändamålet har TDC, i och med köpet av Song, ett nät att tillgå som täcker hela 1,3 miljoner svenska hushåll.

- Just nu tittar vi på huruvida vi även ska befinna oss på privatmarknaden eller ej. Och jag kan väl säga så här att om vi hittar ett bra business case kommer vi att ha en bredbands-verksamhet för privatpersoner, säger Morten Brøgger, vice vd på TDC Erhverv.

Även dsl-nät
TDC Songs nät i Sverige består inte bara av fiber, utan även av dsl. Förutom att nätet täcker 1,3 miljoner svenska hushåll täcker det även 80 procent av alla företag i Norden med minst tio anställda.

- Om vi slår ihop våra marknadsdelar mellan före detta Song och TDC ligger summan helt klart i samma klass som Teliasonera vad gäller ip-vpn. Och vi har för avsikt att bygga ut vårt nät ytterligare. Så jag vill påstå att slaget om ip-vpn och ip-telefoni står mellan oss och Teliasonera, säger Mats Almgren, marknads- och försäljningschef på TDC Song Sverige.

Hur diskussionerna går kring att leverera bredband till privatpersoner varken kan eller vill Mats Almgren eller Morten Brøgger gå in på.

Siktar på hela Norden
- Mitt fokus ligger främst på företagssidan och högsta prioritet är ändå att leverera ip-vpn-lösningar för stora nordiska företag, säger Morten Brøgger.

Exempel på storföretag som valt ip-vpn-lösningar från TDC Song är Tamro, SEB, Adecco, Stena och CSC.

Men TDC ser en stor potentiell kundstock.

- Tidigare köpte man ofta kommunikationslösning för varje land, men nu ser vi en ökande internationalisering bland nordiska företag i sitt sätt att köpa kommunikationslösningar. Det gäller både röst och data. Och med tanke på att ingen konkurrent har ett ip-vpn-nät som täcker alla de nordiska länder siktar vi på att bli den största leverantören av ip-vpn-tjänster i Norden, säger Morten Brøgger.

TDC ser en potentiell nordisk marknad på mer än 100 intressanta företag och en stor mängd med verksamhet i fler än ett nordiskt land.

All drift på ett ställe
TDC har än så länge integrerat Song Danmark med den övriga verksamheten. När det gäller synergier mellan TDC och Song finns få för verksamheterna i Sverige och Finland, medan TDC Song har en del vinster att hämta hem i Norge.

För hela Norden har TDC Song än så länge kopplat ihop näten i de olika nordiska länderna.

- Vår plan är att hantera all drift från ett ställe som ska sköta dygnet-runt-bevakning, men var det blir är inte bestämt ännu, säger Morten Brøgger.

Fakta

Den 4 november 2004 godkändes TDCs köp av Song. Men det var en hård budstrid med Tele2 där TDC till slut vann med ett bud på cirka 5,5 miljarder kronor(med nuvarande kurs). Den 30 mars 2005 bytte Song namn till TDC Song.