Försäkringsbranschen och biltillverkarna är överens, fordonsägaren äger sina data. Är informationen genererad av bilen, tillhör den bilens ägare. Men efter det går åsikter till viss del isär.

Med hjälp av ny hård- och mjukvara kan bilägaren inte bara få en billigare försäkringspremie. Hen kan också få hjälp med att köra säkrare. Erbjudandena blir allt fler, som Computer Sweden skrev häromveckan, men det blir också utmaningarna.

En sådan är de stora mängder data som bilarna kan generera. I dag samlas informationen in via extern hårdvara, som en dosa i diagnosuttaget. I morgon ingår utrustningen i bilarna. Här finns en oro att biltillverkarna då skulle kunna låsa in informationen och styra kunderna mot vissa försäkringsbolag. Ett öppet system efterfrågas därför av branschorganisationen, Svensk försäkring. Något som inte tycks vara aktuellt hos biltillverkaren Volvo cars.

”Att Volvo cars skulle öppna upp alla uppsamlade data för alla inom försäkringsbranschen är inte aktuellt. Däremot är man beredda på att öppna upp data där bilen samlar in uppgifter om till exempel halt väglag eller säkerhetskritisk data för körning i realtid för andra bilar i trafiken”, skriver Volvo cars i ett uttalande till Computer Sweden.

Läs också: Fler än hälften nobbar självkörande bilar – ”branschen underskattar oron”

Däremot är de helt inställda på att det är bilens ägare som äger informationen. All information som skapas utifrån förarens beteende ägs av den som står som ägare av bilen.

Likaså har branschorganisationen Bil Sweden tittat på frågan och säger att vem som äger informationen beror på vilken typ av information det handlar om. Och att den viktigaste frågan mer är vem som har tillgång till informationen.

– När det handlar om information för service och reparation är detta reglerat i lagstiftning och även icke auktoriserade verkstäder har tillgång till informationen. När det gäller information som rör stöldskydd, personlig säkerhet och trafiksäkerhet är det betydligt känsligare, sådan information kommer inga externa aktörer att få tillgång till utan vidare på grund av risken för manipulation till exempel. När det handlar om information av tjänsterelaterad art, säg restauranginfo, kan sådan information delas med olika företag under förutsättning att kunden ger sitt medgivande, säger Anders Norén på teknisk chef på Bil Sweden.

Våra bilar utrustas allt mer med teknik som hjälper förarna i trafiken. Vem som sitter bakom ratten kan komma att spela mindre roll och i framtiden överhuvudtaget inte ha ansvar för körningen. Vem är det då som är ansvarig? En het potatis som hittills har landat i att föraren än så länge alltid har det yttersta ansvaret. Men det hindrar inte att biltillverkarnas system kan hamna under lupp.

Om Volvo cars en dag själva kommer gå in och försäkra hela fordon har företaget inte tagit ställning till än.

”Men i en framtid där antalet kollisioner och försäkringsåtaganden kraftigt går ner kan det troligen bli aktuellt för bilbranschen att se över försäkringsbolagens roll att försäkra fordonen och istället överväga att erbjuda försäkringen som inkluderad vid köpet, ” skriver tillverkaren i sitt mejl.

Läs också: 60 miljoner skäl till att it-jättarna vill in i bilindustrin

De självkörande bilarna delas i dag in i fem kategorier, från fordon med assistentsystem till helt självkörande fordon. Bilar där föraren helt kan släppa kontrollen är biltillverkarnas inställning tydlig säger Anders Norén. Där tar fordonstillverkarna på sig fullt ansvar i två klara fall: 

  • Vid överlämning från fordonet till föraren om inte föraren tar över
  • För olyckor om föraren agerat i enlighet med instruktioner och om olyckan orsakats av fel eller brister i det autonoma systemet. 

I andra fall där föraren är ansvarig, måste hen ha en egen försäkring som täcker skador och olyckor. Men klart är också att försäkringsmodellerna i Sverige och andra länder måste ses över så de anpassas efter de förutsättningar som är i dag. Reglerna behöver troligen också harmoniseras eftersom de skiljer sig mellan olika länder och regioner säger Anders Norén. På vissa håll är det föraren som försäkras, andra fordonet eller ägaren.

– När det gäller försäkringspremier för självkörande fordon så kommer premierna att reduceras kraftig då antalet olyckor och effekterna av de olyckor som ändå inträffar kommer att minska. Samtidigt behövs bilförsäkringar av andra orsaker, till exempel skadegörelse, inbrott, stöld eller stenskott.

Den tekniska utvecklingen går fort. Men precis som nya och gamla fordon troligen lär fortsätta samsas i trafiken, får bilägarna nog leva med nya och gamla försäkringssystem ett tag framöver.