De stora internetföretagen betalar för lite i skatt. I alla fall om du frågar finansministrarna i Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien. I ett gemensamt brev föreslår de nu att skattens ska baseras på företagens intäkter istället för vinsten, skriver Reuters. 

Frankrike är det land som gått i bräschen för nya skatterutiner för bolag som Facebook, Amazon och Google. Men på senare tid har de fått stöd från andra länder som upplever att skatten är för låg under rådande system.

Så som det ser ut i dag beskattas bolagen på den vinst deras dotterbolag gör i länder som Irland, där skatten är lägre än på andra håll. Trots att intäkterna kommer från andra håll i unionen.

– Vi kan inte längre acceptera att de här företagen gör affärer i Europa samtidigt som de betalar minimalt med skatt till våra kassor, skriver ministrarna i brevet.

Läs ocksåEU vill lagstifta om piratfilter på internet – möter stark kritik

Brevet är adresserat till estniska presidentskapet samt EU-kommissionen. Förhoppningen är att den sistnämnda ska ta fram en lösning som mer liknar skattenivåerna för företagsskatt som råder i det land där intäkten skapas, ett slags utjämningssystem. Frågan väntas tas upp vid ett möte senare i veckan. Där ska de diskutera hur företag med en permanent bas i landet också ska beskattas där värdet skapas.

Frankrike driver frågan hårt i EU, särskilt efter att en fransk domstol i somras beslutade att Google inte var skyldig landet någon restskatt – just för att företaget inte ansågs ha någon permanent verksamhet i landet. Därmed slapp de en extra utgift på 1,1 miljarder euro.