Den svenska edtechbranschen har inte många år på nacken – själva begreppet skapades 2015.

Och redan under 2016 visar branschen på en snabb tillväxt, visar en ny rapport som branschorganisationen Swedish Edtech Industry tagit fram och där man tittat på svenskgrundade bolag som utvecklar mjukvara för utbildningssektorn.

Totalt ökar branschen sin omsättning med 12 procent under året och landar på 2,7 miljarder kronor. Tittar man specifikt på de nystartade bolagen växer deras omsättning med 57 procent.

Läs också: Svensk edtech formerar sig för att växa – "vi ligger i täten"

Förutom det finns självklart också utländska edtechbolag och traditionella it-jättar som utvecklar för utbildning precis som för många andra sektorer och som inte är medräknade så den totala tillväxten ligger troligen betydligt högre.

– Jag tycker det är intressant att den förväntade tillväxten håller och att vi kan förvänta oss mer, säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

För stjärnorna står rätt för edtechbranschen just nu – politiska beslut som att öka tillgången till öppna data, införa programmering i skolan och att digitalisera de nationella proven ger ytterligare skjuts framåt. Dessutom väntas fler satsningar i den nationella skol-it-strategi som regeringen aviserat men ännu inte kommit till skott med.

– Det finns en miljon grundskoleelever och trehundrafemtiotusen gymnasieelever i svensk skola. Utöver det all vuxenutbildning och där är andelen på bara högskolan fyrahundratusen studenter i grundutbildning. Sen kan man ju bara göra matten, alla ska ha digitala verktyg, digitala läromedel och en administrativ infrastruktur, säger Jannie Jeppesen.

– Och då har vi ännu inga nationella digitala strategier beslutade.

De digitala proven är ett sånt område som kan skapa en ketchupeffekt där de politiska belsuten leder till att en stor marknad snabbt öppnas. Inom andra områden ­– exempelvis plattformar för administrativa stödsystem går utvecklingen långsammare men ändå stadigt framåt enligt rapporten.

– Ett område som är i ropet just nu är artificiell intelligens. Där ser vi att det startas mycket nya bolag som nu ska jacka in i ett komplext ekosystem. En del av det här är en b2b-marknad där man exempelvis kan koppla learning analytics till läromedel, säger Jannie Jeppesen.

Läs också: Svensk teknik avslöjar dyslexi med AI – nu ska den erövra USA

Samtidigt som många nya bolag ständigt kommer till så finns en tydlig tendens mot ökad konsolidering där etablerade större bolag köper de nya.

Och Jannie Jeppesen är tydlig med att intresset för nordisk edtech ökar.

– Investerarna blir också allt mer intresserade av de lösningar vi tar fram här.

En parameter som ännu saknas och som skulle bli en viktig pusselbit för att få ett verkligt grepp om hur investeringarna i edtech ser ut runtom i landet är hur mycket kommunerna egentligen satsar framhåller hon.

– Det finns ingen statistik från kommuner så det är svårt att få en bild av det.