Att allt fler företag väljer publika molnlösningar och att de egna datahallarna blir färre har inte undgått någon.

System för kundhantering och personalvård är redan uppe i molnet. När är det dags för affärssystemen att flytta upp i det publika molnet?

När Computer Sweden ringer runt till experter är bilden entydig – det är här vi hittar det som kommer att bli de egna datahallarnas sista bastiljoner. Framför allt när det gäller stora företag inom tillverkande industri och detaljhandel. Det är helt enkelt för svårt och för komplext att flytta upp de här systemen i det publika molnet. I stället utvecklas en hybridmiljö med en blandning av molnlösningar och egna datahallar.

Läs också: Varning för inlåsning i molntjänster när jättar dominerar

Affärssystemexperten Jonas Andersson som är vd på analys- och konsultföretaget Herbert Nathan säger:

– Om vi ser på Skandinavien så skulle jag säga att bland småföretag med upp till 50 anställda så är det norm att erp-systemen är publika molnsystem. För företag med en omsättning på upp till 200 miljoner är siffran kanske 30-40 procent.

– Men när det gäller storföretag så tror jag att det är max fem procent som har affärssystemet som publika molnsystem i dag. Det stora hindret för dem är att dessa ännu har begränsad funktionalitet samt att det är för dyrt, månadsavgifterna blir för höga så det går inte att räkna hem en sådan investering.

Och om man kollar på större industriföretag samt handelsföretag så är det också här vi hittar de bolag som sist av alla kommer att bli helt molnifierade, säger Jonas Andersson. Det beror bland annat på att industrin är bereoende av så kallade Mes-system, för styrning och övervakning av produktionsprocesser, och att dessa ofta är integrerade i affärssystemen. Att flytta över dessa till ett moln är svårt, för att uttrycka det milt. Detsamma gäller större bolag inom retail som har ett flertal lokala och kritiska applikationer för produktutveckling, prismatriser och kollektionshantering med integrationer till affärssystemen.

– Vi pratar om tio år, om ens det, säger han. Storföretag inom tillverkande industri har alldeles för komplexa affärssystem. Rena ekonomifunktioner går bra, men deras system är ofta kopplade till produktion och logistik, och det är alldeles för komplicerat att göra det till en molnlösning.

Jonas Andersson, vd på Herbert Nathan
Jonas Andersson, vd på Herbert Nathan.

– Detsamma gäller en del stora detaljhandelskedjor vars system är kopplade till e-handeln och marknadsföringsfunktioner – det är också väldigt svårt att flytta över till molnet.

I stället säger Jonas Andersson att det som sker är att storföretagen går mot hybridmiljöer, där vissa delar flyttas upp i molnet men där andra stannar kvar i de egna datahallarna.

Och om produktions- och logistikfunktioner är typexempel på det som väntas stanna kvar i de egna servrarna så är system för personalvård motsatsen – där är i stort sett allting redan uppe i molnet.

– Så jag skulle säga att vi snarare går mot en hybrid miljö. Men det är klart att ”on-premise”-lösningar (egna datahallar) blir färre, men att det är väldigt stor skillnad på vilka företag man pratar om, och vilka system.

Läs också: Oracle gasar i molnet – anställer ytterligare 5000 personer

Det här stöds också av en rapport från revisions- och konsultbolaget PwC där de tror att "hybrida erp-miljöer med en kombination av on-premise och molnbaserade modeller kommer att vara norm 2020".

Också Sören Janståhl, som är vd på analysföretaget DPU Research, tror att just affärssystemen är de som sista av alla flyttar ut i molnet.

– Affärssystemen är överhuvudtaget sena när det gäller innovation. Det här är en konservativ nisch, revisorer är konservativa och de vill arbeta med beprövade metoder. Det ligger lite i sakens natur, eftersom det finns en del rättsliga aspekter i det här också.

På lastbilstillverkaren Scania bekräftar Jonas Östergren, som är sektionschef på Base Infrastructure bilden att företaget snarast går mot en mer hybrid miljö. Nuvarande affärssystemet, till exempel, lämpar sig inte för att lägga ut i molnet, säger han.

– Det stämmer att det för vår del skulle vara för komplext att lägga ut hela affärssystemet i molnet, det är för svårt att få en del produktionsnära it-system att fungera där. Jag tycker att produktionsnära it, ligger något efter jämfört med den övriga it-utvecklingen.

– Vi har redan i dag en hybrid miljö, och så tror jag det kommer att vara i framtiden. Vi kör andra typer av tillämpningar i det publika molnet, sådana som behöver elasticitet, global täckning, innovation och korta ledtider i utveckling. Jag tror att vår användning av molnet kommer att öka framgent, inte minst genom IoT.