Förra året tog upphovsrättsorganisationen Copyswede hem två stora segrar i svenska domstolar. Men något tillskott i kassan har inte synts hos föreningen.

Först avgjordes målet mot Telia där Högsta domstolen slog fast att Iphone ska beläggas med privatkopieringsavgift, eller kassettskatt som det ofta kallas. Därefter följde en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen i en tvist mellan Copyswede och Samsung där det stod klart att detsamma gäller för surfplattor och datorer.

Men fortfarande är organisationen fast vid förhandlingsbordet, och en överenskommelse med branschen verkar långt borta.

– Vi förhandlar med Copyswede för vi måste lösa situationen som den är nu med rådande lagstiftning och rådande domstolstolkningar. Men samtidigt fortsätter vi att jobba för att förändra det svenska systemet, säger Klas Elm som är vd för Elektronikbranschen och länge agerat motpart till Copyswede.

Läs också: Har kassettskatten spelat ut sin roll? Nästan ingen privatkopierar längre enligt ny undersökning

Branschorganisationen drog sig för en tid ur samtalen helt, men efter Telia-domen har de återvänt till förhandlingsbordet.

– Vi befinner oss inte i ett dödläge, men det är svårt att säga vad som kommer att göra att vi kan ta nästa steg, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Han pekar på två återstående rättsfall som kommer att bli viktiga för utgången av förhandlingarna.

Den ena rör samma tvist med Telia gällande Iphone som avgjordes i Högsta domstolen. HD har bara beslutat att det ska betalas kassettskatt på smarta telefoner, men nivåerna är inte satta. Det ärendet ligger nu hos Södertörns tingsrätt och ett avgörande tros komma under hösten.

Samtidigt ligger ett annat ärende uppe hos Högsta domstolen, ett som har stötts och blötts i åratal. Det handlar om en konflikt mellan Copyswede och Sony om musikmobiler. Ja, så gammalt är rättsfallet.

Det inleddes 2009 och rör en av Sonys Walkman-telefoner. Det är upp till HD att avgöra om de ska omfattas av avgiften, men Sony anser att den svenska modellen bryter mot EU-rätt och har begärt att HD skickar frågan vidare till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.

Sony och Elektronikbranschen har hoppats på att EU-domstolen skulle kunna vända på Copyswedes vinnande trend. Men under torsdagen kom besked om att Högsta domstolen inte kommer att skicka ärendet vidare till EU.

Vad gäller ersättning på datorer, surfplattor och spelkonsoler ska ärendet egentligen vara avgjort efter Patent- och marknadsöverdomstolens dom. Men inte heller här har Copyswede fått några nya inbetalningar.

– Sen har vi fortfarande ingen dom på hur nivån på avgiften ska vara. Man kan tänka sig att till och med domstolarna kan förstå att även om multifunktionella produkter ska omfattas av systemen ska avgiftsnivån vara väldigt låg eftersom de används till väldigt mycket annat än privatkopiering, säger Klas Elm på Elektronikbranschen.

Copyswedes vd Mattias Åkerlind
Foto: Emil NordinCopyswedes vd Mattias Åkerlind.

Diskussionen kretsar dels om ersättning per enhet – Copyswede vill ha en krona per gigabyte intern lagring, med ett maxtak på 80 kronor. Dels handlar det om hur stor del av den totala datorförsäljningen som går till företagsmarknaden.

– Frågan är, hur gör man den avgränsningen? Det är klart från både Sveriges och EU:s lagstiftning att produkter som används i företagsverksamhet inte ska omfattas, säger Mattias Åkerlind på Copyswede.

Läs också: "Copyswede står ensam som försvarare av den förlegade kopieringsavgiften"

Samtidigt som rättsprocesserna harvar vidare i åratal växer kraven från Copyswede. I domen mot Samsung framgår att ersättning måste betalas för alla datorer, surfplattor och konsoler som importerats sedan Copyswede ställde sina krav i september 2013.

– Det är klart att det blir många tiotals miljoner kronor som ackumulerats under åren som gått, säger Mattias Åkerlind på Copyswede.

I organisationens senaste årsredovisning har Copyswede räknat med utebliven ersättning på nära 54 miljoner kronor för datorer, surfplattor och spelkonsoler som sålts sedan 2013.

Någon siffra för mobiltelefoner finns inte med i årsredovisningen, men Copyswede har tidigare krävt Telia på 73 miljoner kronor i utebliven ersättning.

Samtidigt har intäkterna totalt sjunkit. Förra året fick Copyswede in knappt 77 miljoner kronor i privatkopieringsersättning, ned från dryga 86 miljoner året innan. Tappet beror framförallt på ett teknikskifte där exempelvis inspelningsbara tv-boxar har fasats ut, men inga nya intäkter från datorer eller smarta telefoner tillkommit.

Hur många som faktiskt betalar ersättning för datorer, surfplattor och smarta telefoner är oklart. Enligt Mattias Åkerlind på Copyswede rör det sig om "ett antal", medan Klas Elm på Elektronikbranschen säger att han inte känner till något företag som betalar – men att han inte vet med säkerhet.