Det finns många skäl till att it-projekt misslyckas. Förutom att det helt enkelt är svårt med riktigt stora projekt pekar vår amerikanska systersajt CIO på en annan orsak och som också borde vara välkänd: Man ignorerar tidiga varningssignaler. En orsak till det är att de personer som ska bedöma dem är samma personer som har drivit igenom att projekten ska genomföras.

Det finns alltså stolthet med i bilden och även en så enkel bevekelsegrund som att man inte vill ha ett misslyckande i sin karriärbeskrivning.

Läs också: Studie: svårare att använda webbsidor med modern platt design

Vissa typer av projekt tenderar att vara svårare än andra, till exempel införande av kundvårdssystem (CRM) och av affärssystem. Men finns det någon chans att rädda ett it-projekt som har gått illa?

Även om det är sällsynt att projekt som kommat att bli allvarligt försenade tar sig tillbaka till att följa tidsplanen så kan man kanske ändå nå en viss framgång genom att minska omfånget och förändra målet med projektet.

Men innan man bestämmer om man ska fortsätta med ett problematiskt projekt eller avluta det i förtid, finns det fem frågor att besvara:

  1. Har någonting förändrats, internt eller externt, som försvårar för projektet? I så fall behöver man troligen se över målen för projektet.
  2. Ska man minska omfattningen för projektet till en mer realistisk nivå?
  3. Fungerar projektteamet så effektivt som möjligt? Nu är rätt tid att antingen försöka lösa problem som finns eller se över bemanningen.
  4. Ta tid att reflektera över varför man inte kan hålla tidsplaner och vad man kan göra åt det. Det kanske är läge att göra om planeringen.
  5. Vem kan vi be om hjälp? En utomstående kanske kan se problem som de inblandade missar.

De här råden kanske kan verka uppenbara. Men hur ofta följs de i praktiken när projekt börjar strula?