Just nu kokar det i It-Göteborg. Inte minst ger de nya bolag som startats runt bilindustrin, som exempelvis Zenuity och Lynk & Co, en rejäl skjuts för såväl affärer som framtidstro. Men det är långt ifrån bara där det bubblar.

I den konjunkturbarometer som Västra Götalandsregionen, VGR, har gjort för våren 2017 konstateras att det är mycket hög efterfrågan för företagstjänster, och att konjunkturindex ligger på det högsta uppmätta värdet sedan 2005.

Läs också: Indiska Tata köper Göteborgsbolag med 150 ingenjörer

Och bryter man ut it-tjänsteföretagen så ser det till och med ännu starkare ut. Och någon avmattning verkar knappast vara i sikte. Tvärtom så vittnar svaren från april/maj om at Göteborgsgrytan kommer koka vidare.

– I Göteborgsregionen har it-tjänster ett konjunkturindex på 82, vilket indikerar glödhet konjunktur. Företagen tror på ytterligare förbättring till index 90 det kommande halvåret, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på VGR.

Och bland stadens it-bolag råder som sagt febril aktivitet. Jerker Lindstén, vd på HiQ Göteborg, säger att det finns många ljuspunkter, och bilindustrin är givetvis en, som HiQ är väl bekant med.

– Dels har vi klustret med nya bolag som bildas i bilindustrin, men inte minst är det viktigt att det går bra för både Volvo Cars och Volvo Group, säger han.

Jerker Lindstén, vd på HiQ
Jerker Lindstén, HiQ.

– Det skapas ett tryck på nya tjänster kring digitaliseringen med sådant som uppkoppling, säkerhet, självkörande bilar och även frågor kring hållbarhet. Mycket av det är mjukvarudrivande, och det skapar en stor överlappning mellan mjukvara och fordonsindustri. Sedan är det naturligtvis glädjande för Västsverige att man väljer att lägga en hel del av utvecklingen här. Man kan egentligen lägga den var som helst, men nu bedömer man att regionen är konkurrenskraftig.

Men det är som sagt inte bara i fordonsindustrin de digitala affärerna tickar in.

– Den klassiska tillverkningsindustrin drivs också på av digitaliseringen, främst genom robotisering och annan effektivisering. Det är ett spännande område, men knappast någon nuvarande hajp, utan det är en nödvändighet för att företagen ska bli effektivare och kunna konkurrera globalt, säger Jerker Lindstén.

Läs också: Efter Volvo IT-köpet – HCL gör ny satsning i Göteborg

Ett vanligt mått på att ett område och en bransch är het är att företagen har högre efterfrågan än vad man kan leverera. Och den ständigt omtalade kompetensbristen har så klart gjort att rejält avtryck även i västra Sverige.

– Många företag ropar efter ingenjörskompetens. Inte minst kombinationen mellan teknik, affärs- och användarnytta, konstaterar Jerker Lindstén.

Att It-Göteborg är hetare än på länge vittnar även Atea om.

Peter Falk, regionchef för Atea
Peter Falk, Atea.

– Det är en positiv atmosfär just nu som inte jag har upplevt under de 25 år jag har bott i Göteborg. Är man ute på Lindholmen så känner man verkligen att det ligger i luften. Jag tycker det är slående att den nya tekniken samlas på Götaverkets gamla fabriksområde. Tidigare var det varv och tung tillverkande industri där, nu är det hi tech istället, säger Peter Falk, regionchef för Atea Väst.

Och för ett bolag som Atea är det så klart också en jättemöjlighet med nya offensiva företag som startas.

– Vi ser att de nya bolagen köper mycket infrastruktur av oss, men det är främst i form av paketerade tjänster. De här bolagen vill helst inte äga något så de köper mobil som tjänst och pc som tjänst, säger Peter Falk.