Skatteverket har genom åren lyfts fram som en av de myndigheter som lett den digitala omställningen. Tydligast för de flesta är deklarationerna, där nya e-tjänster tillkommit år för år.

Varje år har antalet som deklarerat online ökat stadigt – i år använde sig nästan 74 procent av alla svenska av e-tjänsten, appen, sms:a eller telefon när de lämnade in sin inkomstdeklaration.

Så går också en stor andel av Skatteverkets budget till just verksamhetsutveckling med hjälp av it, påpekar cio:n Jan Zetterdahl.

– Runt en fjärdedel av Skatteverkets budget på åtta miljarder går till utveckling. Så vi ligger på ungefär samma nivå som bankerna, säger han.

Jan Zetterdahl
Foto: Karin LindströmJan Zetterdahl, cio, Skatteverket.

Totalt arbetar runt 1 000 personer med it på Skatteverket, varav 200 konsulter. Och det mesta av it-driften körs internt.

– Alla våra kärnsystem sköter vi själva, säger Jan Zetterdahl.

Läs också: Kontrollbehov och maktanspråk – nu kommer backlashen för agilt

Men just nu pågår en omorganisation för att öka farten i utvecklingsarbetet, och inte helt oväntat är det agila metoder som står i fokus.

– Det är en ny hörnsten i hur vi arbetar, och nu pågår en förändringsprocess där vi ska komma bort ifrån vattenfallsprojekten och i stället arbeta iterativt och teambaserat, säger han.

Samtidigt räknar Jan Zetterdahl med att en del projekt kommer att fortsätta vara mer traditionellt uppstyrda.

– Det finns processer vi måste säkra, men i de dagliga utvecklingsprojekten ska vi jobba mer agilt. Det här är ett arbete som vi gör med hela Skatteverket – vi behöver få en bättre ledning och styrning och få mer pang för pengarna, säger han.

– Men det är självklart en utmaning att navigera i det – och visst kan det krocka med ekonomistyrning och controlling ibland.

Jan Zetterdahl konstaterar att det Skatteverket gör inte är unikt.

– Det här gör alla just nu, och vi ligger väl lite efter i vissa avseenden. Men det är ett väldigt roligt sätt att arbeta och skapar en bättre kontakt med verksamheten. Även om jag inte tror att det frälser alla – det får inte bli en ny religion.

Däremot ställer det nya krav på att leda och där arbetar Skatteverket både med rekrytering och utbildning av chefer.

– Det är viktigt att alla är med på tåget.

Läs ocksåSå lockar Pensionsmyndigheten it-kompetens: ”gäller att synas och höras”

Förutom att utvecklingsarbetet ska gå snabbare och sker mer kontinuerligt så är det också viktigt för Skatteverket att locka till sig kompetens, och då krävs det moderna arbetssätt.

– Vi har förhållandevis lätt att få tag i bra nyutexaminerad kompetens – tricket är väl snarare att behålla dem, säger Jan Zetterdahl.

Vi har förhållandevis lätt att få tag i bra nyutexaminerad kompetens – tricket är väl snarare att behålla dem

Däremot behöver hastigheten även i anställningsprocessen ökas – precis som på it-avdelningen.

– Vi måste tänka om kring rekryteringen, där hinner vi tappa personer för att vi inte svarar tillräckligt snabbt. Och där har vi med oss hr-avdelningen.

Skatteverket har under flera år regelbundet spottat ur sig e-tjänster – men hur ser det ut på insidan? Hur långt har de processerna digitaliserats?