Den här digitala vårdplattformen blir det mest omfattande förnyelseprojektet i Region Skånes historia, uppger regionen i ett pressmeddelande.

Region Skåne uppger att det nya informationssystemet är en förutsättning för att fortsätta digitalisera vården, förbättra tillgängligeten och patientsäkerheten. Det omfattar ett nytt journalsystem men också all annan informationshantering inom sjukvården.

Läs också: Upphandlingar för miljarder faller på formalia – varför är det så svårt att göra rätt?

Tidigare har de haft flera system som ”inte har förstått varandra” medan det nya systemet ”pratar samma språk oavsett var i vårdkedjan du befinner dig”.

– Vi är först ut i Sverige med att upphandla ett sammanhållet it-system för vården. Personalen kommer att få ett effektivare arbetsredskap och kan lägga mer av sin arbetstid på patienter, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i ett pressmeddelande.

De uppger vidare att upphandlingen, som alltså vanns av den amerikanska systemleverantören Cerner, påbörjades i december 2016. Projektet har en investeringsutgift på en dryg miljard kronor fördelade på fem år. Arbetet påbörjas 2019. Avtalet sträcker sig sedan till 2025 med förlängningsmöjlighet till 2033.

Läs också: Granskning: Region Skånes it-säkerhet håller inte måttet

Ordföranden i e-hälsoberedningen Dolores Öhman (mp) säger:

– Äntligen får vi ett och samma system för primärvården och sjukhusen. Patienterna behöver inte längre upprepa sin historia vid varje vårdkontakt. Anteckningar i din journal kan göras direkt av läkaren, till exempel vid din säng på sjukhuset med hjälp av en padda. Provremisser kan skickas direkt till provtagningsenheterna och resultat skrivas in direkt på din journal. En bättre dokumentation ledder till snabbare diagnostisering och bättre behandling.