Richard Campbell är en välkänd röst bland Dotnetutvecklare. Förutom att synas på olika event över hela världen så kör han podcasten Net Rocks. Och så konsultar han också, med fokus på rådgivning om arkitektur, till exempel för molnsatsningar.

Men under ett Sverigebesök nyligen visar det sig att det finns ett intresseområde till, som verkar vara det som ligger allra närmast hjärtat:

– Humanitarian Toolbox är mitt kommande pensionärsprojekt, berättar Richard Campbell.

Humanitarian Toolbox, som Richard Campbell är styrelseordförande för, är en välgörenhetsorganisation med syfte att bidra med mjukvara som ska underlätta hjälpinsatser vid katastrofer. Och det handlar naturligtvis om öppen mjukvara.

Läs också: Så landar du ett jobb i framtidssektorn. ”Köp en Raspberry Pi och börja lek”

Det handlar inte bara om välgörenhet. Richard Campbell lyfter fram flera aspekter med att skriva kod på ideell basis.

– Det stärker definitivt ett team att engagera sig med sådant här tillsammans.

Han säger vidare att det viktiga är att göra saker tillsammans, ”utanför de deadlines som finns på jobbet”. Men sett från ett utvecklingsperspektiv så finns det poänger med att koda tillsammans, för andra syften än de vanliga på jobbet. Det stärker samarbetet i teamet.

Ett exempel är att insatser i frivilliga projekt tenderar att locka fram äventyrslustan hos utvecklare. Man provar lösningar som man kanske inte skulle prova på jobbet. Det kan inte bara vara kul, utan är en möjlighet även för erfarna utvecklare att... utvecklas.

Team building i all ära, men är det inte enklare att bara rekrytera rätt teammedlemmar från början?

– Det går inte att rekrytera utvecklare på det sättet i dag. Det är enklare att odla ett team än att hitta det, säger Richard Campbell med en svåröversatt liknelse.

Han säger också att det är viktigare att utvecklare lär sig nya saker, än att de har mycket erfarenheter. Det beror inte minst på den höga förändringstakten vad gäller teknikplattformar.

Som exempel på hur den underliggande tekniken har förändrats nämner han dataanalys och datalager (data warehouse).

– Förr i tiden fanns det stora begränsningar både vad gäller lagring och beräkningskraft. I dag är de resurserna billigare, vilket gör att kraven på lösningarna förändras.

Läs också: 11 tips för dig som är för blyg för att nätverka

Och här kommer en fälla: När man byggde datalager på nittiotalet var begränsningar vad gäller lagring och beräkningskraft så självklara att man inte tänkte på dem. Det innebar att det vara viktigt att strukturera data som skulle analyseras när den lagrades.

Sedan när tiden gick var det lätt hänt att de förutsättningarna fanns kvar i medvetandet när man byggde nya lösningar. Och det innebar att man inte drog nytta av nya tekniska lösningar för att lösa problemen.

I dag är det i stället ofta lämpligt att bara hälla ner data i någon förvaringsplats, kallas ibland för ”datasjö”, för att sedan ta hand om struktur när data ska analyseras.

Det finns en uppsjö av sådana här exempel och takten för att nya tillkommer är högre än någonsin. Därför är det alltså större fokus på att lära sig nya saker.