De senaste åren har SJ haft stort fokus på att konsolidera sina system. Arvet efter att it har legat utspritt på en mängd olika divisioner har bestått av 100-tals olika applikationer.

– Men det arbetet började långt innan jag började och det har kommit en bra bit. Vi är i ett mycket bättre tillstånd nu än för fem år sedan, säger Clas Artvin, cio på SJ sedan ungefär sex månader.

– I stället har jag börjat prata datakonsolidering. Att vi måste bygga en digital infrastruktur som tillhandahåller alla data som affärssidan kan behöva. Genom att koppla det till dataanalys så möjliggör vi att alla våra data kommer till nytta. Och jag ser det som att en av mina största uppgifter är i:et i min titel – information.

Clas Artvin berättar om ett projekt som pågår just nu och som bland annat går ut på att genom sensorer på tågen samla in data från tågen och få en bild av hur de olika delarna används och hur de slits.

Läs också: Ny teknik ska ge snabbare surf på X2000

– Hur ofta spolas toaletterna? Hur ofta öppnas dörrarna? Hur ser slitaget på hjulen ut. Vet vi det så finns stora kostnadsbesparingar att göra.

Du väljer att kalla det för ett analysprojekt – andra skulle ha kallat det internet of things?

– Det finns många ord så det beror väl på hur man definierar begreppen.

Att Clas Artvin fokuserar på just analys är kanske inte så konstigt. Innan han kom till SJ för ett halvår sedan var han globalt ansvarig för business intelligence på HM.

– Ja, det kanske är en av anledningarna till att jag är här i dag, säger han.

Men det finns också annat på insidan där SJ arbetar med att vässa sig. Det största projektet som pågår just nu är bytet av produktionssystem för att hålla ordning på sådant som tidtabeller, var personalen befinner sig och var tågsätten befinner sig,

– Våra tidtabeller sträcker sig från Lucia till Lucia men vi är ju inte de enda på spåren. Vi ansöker om tillstånd när vi vill köra precis som MTR och Green Cargo och en mängd andra. Sedan läggs ett jättepussel hos Trafikverket. Men genom att vi får ett bättre it-stöd så kan vi optimera den processen på vår sida hela vägen från var personalen befinner sig till underhållet av våra tåg.

Parallellt med allt det interna arbete som pågår uppgraderas hela tiden de digitala kanalerna ut mot kunderna.

– I dag har vi 93 procent av vår försäljning via digitala kanaler, hälften går via smarta mobiler. Så vi är ju väldigt mycket en e-handlare i dag. Men trots att vi kommit långt finns hela tiden en förväntan om nya funktioner. Senast lade vi in en i appen där det går att se var på plattformen vår vagn kommer att hamna så vi kan stå på rätt plats, säger han.

– Det hjälper ju också till med vårt punktlighetsmål för det kan gå snabbare för alla att komma ombord.

SJ är ju ett företag som många vill älska men som gör många besvikna också, inte minst på grund av förseningar. Finns det något ni kan göra på it-sidan för att skapa en bättre bild av SJ?

– Affärsverksamheten på SJ är ju väldigt beroende av Trafikverket och andra externa leverantörer. Och även vi på it är beroende av våra leverantörer. Men visst finns det sådant som vi på it kan bidra med. Exempelvis kan vi se till att våra digitala försäljningskanaler ligger uppe så att det går att omboka biljetter om det blir förseningar, säger Clas Artvin.

– Vi kan också med hjälp av it-lösningar bidra till att tågen blir mer punktliga – exempelvis som det jag beskrivit om var man ska stå på plattformen. Och vi kan också se till att resenärerna får den information de behöver så snabbt som möjligt när vi får den från Trafikverket. Och i dag har all vår ombordpersonal mobiler och lokförarna surfplattor så där kan vi förse dem med information.

Just nu pågår också arbetet med att ta fram en ny it-strategi som ska vara klar någon gång framåt våren.

– Den ska ge oss en mer tydlig riktning. Några tidiga penseldrag handlar om att vi ska ha en stabil grundleverans – en förutsättning för digitalisering och det som bygger vårt förtroende hos verksamheten. Vi ska stärka våra förmågor när det gäller masterdata och avancerad analys kopplat till digitaliseringen. Vi ska ta upp frågor kring it-styrning och enterprisearkitektur. Och vi ska fördjupa samarbetet med affärsverksamheten, säger Clas Artvin.

– I dag är det egentligen ingen skillnad mellan verksamhetsutveckling och it-utveckling. Vi jobbar så nära att vi nästan kramar varandra varje dag. Och med ny teknik blir vi ett bättre bolag.

Läs också: Ministern: "Myndigheter för oroliga för upphandlingsregler"

Och det krävs många kramar för att leva upp till för att nå SJ:s högt ställda vision – att bli bäst på digitalisering i Sverige.

– Det är en vision som drivs ända från vd. Under den kommande femårsperioden ska vi digitalisera SJ för även om vi har kommit rätt långt så finns en del manuella processer kvar.

Målet är att bli mer effektiva, att skapa nya kundupplevelser och eventuellt hitta nya sätt att tjäna pengar.

Arbetet är tvärfunktionellt betonar Clas Artvin – alla divisioner och staber är med och det drivs utifrån ett affärsperspektiv. Men it-avdelningen en nyckelroll i att hela tiden hålla koll på den nya teknik som kommer och kontinuerligt värdera den affärsmässigt och tillhandahålla den digitala infrastruktur och de digitala lösningar som affären behöver.

– Det är nödvändigt att vara lyhörd för omvärldsförändringen. Det gäller att ha koll på allt som kommer – internet of things, blockkedja, robotar och sedan värderar vi om vi ser någon nytta i den.