Sällanköpshandeln i Sverige omsatte närmare 240 miljarder kronor under de sju första månaderna i år. Det var cirka 5 miljarder kronor mer än under samma period i fjol, och det är nu e-handeln som står för hela tillväxten.

Det konstaterar HUI Research i en ny konjunkturprognos på tisdagen.

– Det innebär att när e-handelns försäljningstillväxt i kronor och ören räknats av så har sällanköpsvaruhandeln nolltillväxt, konstaterar HUI.

Läs också: Dementerar flyttryktena – nu ska Media Markt satsa i Sverige igen

Institutet konstaterar att detta illustrerar den resa som e-handeln gjort de senaste åren – från en stark procenttillväxt till allt starkare tillväxttal i kronor och ören - vilket i allt högre utsträckning kommit att prägla utvecklingen i den övriga handeln.

– Den svenska e-handelsförsäljningen beräknas landa på 68 miljarder kronor under 2017, vilket är en ökning med cirka 10 miljarder kronor jämfört med föregående år, skriver HUI.

elektronikhandeln
Detaljhandelns del av elektronikförsäljningen krympte med fyra procent under andra kvartalet.

De fastslår samtidigt att e-handelns tillväxt alltjämt är god räknat i procent. Under andra kvartalet växte e-handeln med 15 procent jämfört med föregående år, vilket var en procentenhet högre än under första kvartalet.

Läs också: Media Markt ger upp Sverige? Expert på väg ta över butikerna

Bland delbranscherna i e-handeln var det barnartiklar och leksaker som var kvartalets vinnare, med +24 procent, tätt följd av bygghandeln, som ökade 20 procent. Men även mer mogna e-handelsbranscher, som elektronik- och klädhandeln, växte starkt med +17 respektive +17 procent.

Nyhetsbyrån Direkt