Rudy Giuliani som en gång var borgmästare i New York är förknippad med begreppet nolltolerans. Det var genom att agera mot all kriminalitet, även de minsta förseelserna, som man kom till bukt med de värsta avarterna i staden på nittiotalet.

Det finns en parallell att dra till vissa tankar om hur man kan förbättra samarbete i team och även i hela organisationer. Det handlar om att vara observant även på mindre incidenter. Gustav Nilsson som är psykolog på Psykologifabriken beskriver det så här:

– Man måste tydliggöra vad som är okej i ett team, vad gäller beteende. Man behöver ett upptrappningssystem och man ska börja lågt, förklarar Gustav Nilsson.

Läs också: 7 tips för bättre rekryteringar – experterna berättar

Ett problem i sammanhanget är ofta att det bara finns ”stora straff” att ta till. Det innebär att det inte kommer en reaktion förrän allvarliga överträdelser mot accepterat beteende görs. Om man i stället reagerar tidigt, även för små problem, så minskar risken att stora problem uppstår.

– Första steget är att återkoppla till personen som har gjort något, säger Gustav Nilsson.

Vem ska göra det? Vem är ansvarig?

– Den som äger det aktuella projektet eller den aktuella aktiviteten.

Många grupper och organisationer gör de här sakerna på ett naturligt sätt. Man kan kanske säga att det är ett tecken på att de fungerar bra. Men när det här beteendet inte finns kan det bli problem och då behöver man jobba aktivt med det.

Det här är ett av budskapen i en bok som heter Ensam eller stark – Åtta principer för framgångsrika team. Huvudförfattare är Oskar Henrikson, bland övriga åtta medförfattare märks bland annat Gustav Nilsson. Boken skrevs av medarbetare på företaget Habitud som numera är en del av Psykologifabriken.

De åtta principerna som nämns i titeln kommer från den amerikanska ekonomen Elinor Ostrom som fick ”Nobelpriset” i ekonomi 2009. Vilka är de viktigaste principerna?

– Alla principerna är viktiga men om jag ska välja ut två så är det den första om att hitta gemensamma mål och syften, och den åttonde om att knyta bra relationer med omvärlden.

Syftet med boken är flerfaldigt. Man vill att den ska fungera som en brygga mellan den akademiska världen och praktisk tillämpning, men framför allt göra de här tankarna lättillgängliga och enkla att omsätta i praktiken.

Läs också: Här är it-jobben som betalar bäst – och sämst

– Det finns så mycket kunskap och bra forskning om hur man kan få ett bättre och mer hållbart samarbete, men tyvärr är det bara en bråkdel som används. Det vill vi ändra på.

Tankarna är inte specifikt inriktade på team för systemutveckling, men det är kanske för sådana de har störst chans att slå rot. Dels så är systemutveckling till stor del beroende av samarbete, dels så är det väldigt många som arbetar med systemutveckling. Psykologifabriken ägnar sig åt uppdrag som går ut på att hjälpa företag med samarbete i team och då är de åtta principerna som nämns i boken en av hörnstenarna.

Vilka är då principerna? Så här beskrivs de i boken:

  • Tydlig grupp med tydligt mål.
  • Rättvis fördelning mellan insats och belöning.
  • Rättvist och inkluderande beslutsfattande.
  • Uppföljning av överenskomna beteenden.
  • Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden.
  • Snabb och rättvis konflikthantering.
  • Mandat till självbestämmande.
  • Koordinering med andra grupper.

Av allt att döma är rättvisa ett tema i boken. Uppdelat på de olika principerna bjuds det på beskrivningar från ”verkligheten” och tips om hur man kan agera.