Felet slog inte mot hela den skånska sjukvården konstarerar Torsten Kroon, it-chef i beredskap på Region Skåne.

– Inga sjukhus drabbades men ett antal vårcentraler, tandvårdsenheter och Skånetrafikens kundtjänst fick ett totalt bortfall av nätet och kunde inte komma ut alls, säger han.

Hur många mottagningar som blev av med nätet är oklart.

– Det vågar jag inte uttala mig om, men det var långt ifrån alla. Det slog väldigt ojämnt mot enheter runt om i regionen.

Enligt de uppgifter som Torsten Kroon fått berodde det på att vissa användare tilldelats felaktiga ip-adresser när regionens leverantör Telia gjorde underhållsarbetet.

På tisdag kvällen hade både leverantören och regionen en bild av att problemet var löst.

– Vi hade uppfattningen att teknikerna ringat in problemet och fick också sådana indikationer från användarna. Men de här vårdcentralerna stänger vid femtiden och på morgonen när personalen kom tillbaka såg vi att det var fortsatta problem i ungefär samma omfattning.

I dag under förmiddagen har nu allt återställts till hur det var före underhållsarbetet. De användare som ringt servicedesken har fått hjälp med att förnya sina ip-adresser och de övriga ska automatiskt ha fått nya mellan klockan 12 och 13.

– Nu bör problemet vara löst men vi har bevakning på det ytterligare några timmar fram till fyratiden i eftermiddag, säger Torsten Kroon.