Stockholms upphandling av gemensam it-service för sin administration måste rättas, det slår nu Kammarrätten i Stockholm fast. När upphandlingen avslutades i november förra året var det Evry som tog hem det, men nu är risken överhängande att bolaget förlorar avtalet.

Rätten fastställer nämligen den dom som Förvaltningsrätten meddelade redan i februari och ger Tieto, som hamnade på andra plats i upphandlingen, rätt.

Kruxet är att Evry gjort en formell miss i den obligatoriska delen av upphandlingen, enligt de båda domstolarna.

I anbudsansökan anges att när leverantörer lämnar in en ansökan som en grupp måste de också bifoga en kopia av ett samarbetsavtal där det fastställs vilka personer som har rätt att företräda gruppen. Evry har lämnat anbud som en grupp bestående av Evry AB och Evry Norge AS och visserligen lämnat in ett samarbetsavtal men utan att ange vilka personer som företräder gruppen.

Den missen kan komma att stå Evry dyrt eftersom avtalet med Stockholms stad är värt runt tre miljarder kronor, och domen nu slår fast att bolaget inte längre är kvalificerat att vara med i utvärderingen och att staden nu måste göra en rättelse.

Läs också: Ännu en miljardupphandling stoppad – "vi måste hitta en lösning"

Fortfarande finns möjlighet att överklaga domen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Den ger dock bara prövningstillstånd till två procent av de överklaganden som kommer in.

Bengt-Göran Kangas, chef för offentlig sektor på Evry, säger att det är för tidigt för att säga om de ska överklaga.

– Vi går igenom domen i lugn och ro och återkommer när vi bestämt oss för nästa steg, säger han.

Men oavsett domen trycker han på att Evry ändå vann upphandlingen.

– Vi tycker fortfarande att Stockholms stad följt den formalia som gäller för den här typen av anbud. Vi var också det anbud som hade högst poäng och vi hade det bästa priset, det kan ingen ta ifrån oss. Vi är stolta över att Stockholm valde oss, säger han.

– Det kommer nya möjligheter – digitaliseringen är bara i sin linda och vi ser med tillförsikt fram mot kommande affärer där vi har goda chanser.

Från Stockholms stads sida lämnas ingen kommentar, men Anette Brifalk, enhetschef för stab och digital kommunikation, säger till CS att staden tittar på domen.

Alternativet för Stockholms stad är att följa Kammarrättens dom och rätta tilldelningsbeslutet där det fortfarande finns tre anbud kvar vid sidan av Evrys som diskvalificerats. Det handlar om Tieto, CGI och HCL. Då blir det en period av upphandlingssekretess innan det är avgjort.

Läs också: Så vill branschen lösa upphandlingskaoset

Kammarrättens dom innebär att Tieto nu har stora chanser att ta hem upphandlingen eftersom utvärderingen placerade bolaget som tvåa. Det skulle höja stadens prislapp från de 256 miljoner kronor per år som Evry begärt till 332 miljoner årligen som är Tietos pris.

Det här är inte den enda it-upphandling som överklagats för Stockholms stad. Även när det gäller vem som ska leverera it-stöd till skolan fajtas det i Kammarrätten. Där tog Fujitsu hem upphandlingen i slutet av november förra året, ett beslut som HCL nu överklagat i två instanser.