Efter terrorattacken på Drottninggatan har behovet av olika tekniska hinder för att kunna stoppa fordon aktualiserats.

Nu ska Trafikverket på regeringens uppdrag göra demonstrationstester av det som kallas geostaket i stadsmiljö. Det handlar om teknik som ska försvåra för fordon att köra in i ett specifikt geografiskt område. Det kan också göra det omöjligt för dem att köra över en viss hastighet, exempelvis hålla ner den till 7 kilometer i timmen i ett område för fotgängare.

Carl-Johan Almqvist, säkerhetsexpert inom Volvokoncernen har i en intervju med CS beskrivit hur geostaket fungerar:

– Det är en teknik som nyttjats hyfsat länge, och vad det handlar om är att man använder gps och våra satelliter för att positionera var ett fordon befinner sig. Vi vet att lastbilen ska köra en viss sträcka och vi kan gå till en karta och pricka ut rutten. Går fordonet utanför den rutten går ett larm. Men håller den sig innanför staketet är det okej.

Läs också: Så funkar geofencing – tekniken som ska försvåra terrorattacker

Förutom att försvåra terrorattacker kan geostaket också användas i miljözoner så att fordonet drivs på ett godkänt sätt.

I det arbete kring geostaket som Trafikverket nu ska leda medverkar också Scania, Volvo, Volvo Personvagnar, Stockholms kommun och Göteborgs kommun.

Trafikverket ska slutredovisa uppdraget till Näringsdepartementet i sin årsredovisning för 2018.