Trots att EU-kommissionen noterar att de ledande internetföretagen förbättrat sig och nu tar bort mer av det hets och hat som sprids på deras plattformar så duger det inte. Det kan handla om hets mot folkgrupp, ärekränkning och uppmaning till våld och terrorism men också om upphovsrättsskyddat material.

Men det sker för lite och det går för långsamt – EU pekar på att det dröjer en vecka att få bort 28 procent av det olagliga innehållet.

För att få internetgiganterna att rulla upp ärmarna och ta tag i problemet presenterade EU-kommissionen därför nya riktlinjer där man kräver snabba förbättringar.

Under det närmaste halvåret måste internetjättarna börja proaktivt spåra och snabbt ta bort olagligt innehåll annars hotar kommissionen med rättsliga åtgärder och ett skärpt regelverk.

Läs också: EU flaggar för skärpt lagstiftning för att få bort näthat snabbare

EU pekar ut flera åtgärder som man förväntar sig att företagen ska genomföra. Det handlar om sådant som att göra det lättare för användarna att flagga för olagligt innehåll och att investera i teknik som kan upptäcka hat och hot, och även identifiera olagligt material som dyker upp igen efter att ha blivit borttaget, samarbeta med rättsväsendet och delge bevisning.

Tyskland har gått före i EU och redan aviserat ny lagstiftning där Facebook, Google, Twitter och de andra stora aktörerna måste ta bort olagligt material inom 24 timmar annars kan de få saftiga böter – upp till 50 miljoner euro, nästan en halv miljard kronor.

Näthatet är inte det enda område där EU sätter press på flera av de stora internetföretagen. Det finns också planer på att förändra skattelagstiftningen så de beskattas även i länder där de inte har en fysisk närvaro och Google har nyligen tvingats anpassa sig till EU:s konkurrensregler genom att förändra villkoren för sin shoppingtjänst.