“Hur kan du hjälpa mig att runda inköp?” För några år sedan fick jag den frågan nästan varje gång jag träffade en kund. Köparna var frustrerade över att de bara fick köpa styckekonsulter när de hellre ville köpa hela team eller applikationsutveckling och -förvaltning som tjänst.

I höst är det helt andra frågor i luften. Nu är det ansvariga på inköpsavdelningen som vill tala om att köpa team och åtaganden för applikationer. Vissa har kommit längre och skickar ut avropsförfrågningar för kompletta team på löpande band. Andra funderar fortfarande på bästa sättet att köpa team så att man får önskat resultat.

Läs också: Het marknad för affärssystem – men skriande brist på kompetens

DevOps är ett tecken i tiden
DevOps är både en trend, en lösning och ett tecken i tiden. Nuförtiden behöver man ha en förmåga att kunna införa innovationer snabbt i stabila applikationer. Gränsen mellan applikationsförvaltning, -utveckling och drift suddas ut. Frågan är inte längre fast pris mot agilt eller snabbhet mot kvalitet. Applikationer ska ticka och gå och utvecklas, i stort och i smått, i den innovationstakt som behövs för verksamheten.

Vi vet ganska väl vad som krävs för det:

  1. Ett excellent agilt arbetssätt som stöds av bra verktyg. Koden ska bli bättre efterhand, teamet ska fungera i det dagliga arbetet och långsiktigt ska arbetet förbättras och skapa innovationsutrymme.
  2. Goda relationer och god kommunikation med såväl kunder som leverantörer. Alla är del av en värdekedja.
  3. En bra arbetsplatskultur som präglas av öppenhet, agilitet, förändringsberedskap och självledarskap.

Den som själv bygger ihop team baserat på egna anställda och ett antal konsulter får själv ansvaret för att arbetssätt, relationer och kultur fungerar. Det har inte varit några problem för stora applikationshus såsom Ericsson eller Spotify. Hos andra har det skapat en stor marknad för coacher och ett stort utrymme för tyckande. Styckekonsulterna som bara skulle in för en tillfällig topp har gjort sig oumbärliga och sitter i säkert bo långt senare.

Det här är en artikel från Expert Network »

Digitaliseringen ställer saker på sin spets. Hög innovationstakt, ständiga förändringar och kravet på stabil drift ställer enorma krav på arbetssätt, relationer och kultur hos teamen. Den som väljer att köpa hela team får också möjlighet att köpa ett väl beprövat koncept.

Det här är en artikel från Expert Network

Fyra sätt att köpa
Här är fyra sätt att köpa applikationskraft:
  1. Att köpa enstaka konsulter. Konsulterna är ansvariga för att göra ett fackmannamässigt arbete i enlighet med givna instruktioner. Kunden är ansvarig för styrning av arbetet, arbetssätt, relationer och kultur. Betalas per timme. Tänk dig att du bygger om badrummet och själv anlitar alla de hantverkare som behövs: snickare, rörmokare, plattsättare, elektriker och så vidare.
  2. Att köpa hela team. Teamet är ansvarigt för att göra ett gott arbete enligt givna instruktioner. Kunden behåller det mesta av ansvaret. Betalas ofta per team och vecka. Tänk dig att du anlitar en firma för att bygga om badrummet men du själv bestämmer hur arbetet ska bedrivas.
  3. Att köpa team med koncept. Teamet kommer med ett färdigt koncept som inkluderar arbetssätt, verktyg och kultur. Kunden är ansvarig för prioriteringar i förhandling med teamet och för kultur och relationer i sin del av verksamheten. Betalas ofta per team och vecka eller sprint. Tänk dig att du anlitar en firma för att bygga om badrummet och de tar ansvar för att badrummet uppfyller alla våtrumskrav medan du bestämmer hur det ska se ut.
  4. Att köpa applikationsförvaltning med DevOps som tjänst. Leverantören tar ansvar för en stabil leverans och genomför innovationer i dialog med kunden. Betalas ofta per applikation och månad med eventuell bonus-/malusmodell. Tänk dig att du hyr en lägenhet där det ingår ett fräscht badrum i hyran.

Vilken modell ska man välja? Det beror alldeles på vad man kommer fram till när man ärligt utvärderar sig själv och sin förmåga. Inköp har kommit ikapp så nu kan vi prata om vad som är bäst i varje situation.

Fakta

Befattning: Chefsarkitekt, digital transformation
Linkedin: Greger Wikstrand
Twitter: @gregerwikstrand
E-post: g.wikstrand@cgi.com
Hemsida: www.cgi.com, www.gregerwikstrand.com
Företag: CGI
Expertområden: Molnet, lösningsarkitektur, e-/m-hälsa, telekommunikation, digital transformation och agil mjukvaruutveckling.
Certifieringar: TOGAF 9
Bakgrund: Teknologie doktor i datavetenskap, har forskat om prestanda, applikationer, den mänskliga faktorn, trådlösa nätverk och deras samspel samt publicerat ett 20-tal vetenskapliga artiklar. Mer än tio års erfarenhet inom it-branschen, främst som lösningsarkitekt.