För en dryg vecka sedan kungjorde Region Skåne att den amerikanska systemleverantören Cerner tog hem upphandlingen om en ny digital plattform – ett avtal som enligt regionen är värt en miljard kronor.

Ännu är affären dock inte klar. I dagarna lämnade leverantören Cambio in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten i Malmö.

Och det är inte någon liten teknikalitet som Cambio lyfter fram som skäl för överprövning – de anser inte bara att de själva blivit felaktigt diskvalificerade ur upphandlingen utan också att Cerner borde ha diskvalificerats.

Eftersom de två leverantörerna var de enda som lämnade in anbud hade det enligt Cambios sätt att se på saken inneburit att de därmed borde ha tagit hem affären.

Skånes skäl till att diskvalificera Cambio ska ha varit att de inte undertecknat huvudavtalet men enligt Cambios uppfattning ingick det inte ibland de ska-krav som regionen ställde upp.

Läs också: Bedrägligt lugn inför big bang i svensk e-hälsa

I gengäld menar Cambio har Cerner inte levt upp till ska-kravet på CE-märkning av deras produkter ­– de hävdar att majoriteten av komponenterna inte är märkta.

I deras skrivelse till förvaltningsrätten lyfter de också fram det infekterade bråket med Region Skåne som föregått upphandlingen. I slutet av 2015 fick Cerner uppdraget att uppgradera it-miljön men Kammarrätten i Göteborg underkände det ett knappt år senare och förordade en ny upphandling. Och det är alltså den upphandling som vi nu ser efterspelet till.

I en skriftlig kommentar till Computer Sweden framhåller Cambios vd Peter Gille att det är första gången som företaget begärt en överprövning.

– Vi avser också att vara mycket restriktiva fortsättningsvis. Men i det här fallet, då vi inte fått möjlighet att utvärderas, anser vi det finns anledning till att pröva om man har fattat beslut på korrekta grunder. Det är viktigt, inte bara för oss utan för marknaden i stort, att det råder lika villkor för de deltagande parterna och att skattemedel slutligen används på rätt sätt, säger han.

Läs också: Region Skåne köper vårdsystem för 1 miljard

Thomas Johansson, projektledare för arbetet Sammanhållen digital vårdmiljö på Region Skåne konstaterar att överklagan inte var oväntad.

– Det här är ju inget ovanligt men nu låter vi processen ha sin gång. Vi har mottagit ärendet och tittar på det.

Har ni tagit höjd för att upphandlingen kunde överklagas i er tidsplan?  

– Ja, det har vi även om det är oönskat. Målsättningen att systemet ska vara infört 2022 ligger kvar.

Hur lång tid efterspelet tar är ännu oklart. Först får vi se om förvaltningsrätten avvisar eller bifaller överklagandet.